Реєструйся

Як документально оформити щомісячні виплати премій працівникам?


Відповідно до статті 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними/територіальними) угодами.

Згідно зі статтею 12 КЗпП колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, а у разі її відсутності ― з представниками, обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

У зв’язку з цим власник або уповноваженим ним орган (особа) в односторонньому порядку не має права приймати рішення з питань оплати праці, зокрема й умов запровадження та розмірів премій. Ці питання мають бути узгоджені з первинною профспілковою організацією, а у разі її відсутності ― з представниками, обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів.

Отже, питання щодо преміювання працівників підприємства повинні міститися в колективному договорі. Які ж ризики матиме підприємство, якщо виплати премій будуть здійснюватись на підставі щомісячних наказів керівництва, а не Положення про преміювання?

Цимбалюк Світлана Олексіївна, декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук

Відповіді на це та інші запитання можна отримати з повної версії статті Світлани Цимбалюк,опублікованій у вкладеннідо журналу «Довідник кадровика» — «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 5, 2017 у рубриці «Запитайте фахівця».

Матеріали до теми


За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Нещасний випадок на виробництві: чи нараховувати ЄСВ
Роботодавець надає та оплачує застрахованим особам відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно із Законом України від ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...