Як документально оформити щомісячні виплати премій працівникам?


Відповідно до статті 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними/територіальними) угодами.

Згідно зі статтею 12 КЗпП колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, а у разі її відсутності ― з представниками, обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

У зв’язку з цим власник або уповноваженим ним орган (особа) в односторонньому порядку не має права приймати рішення з питань оплати праці, зокрема й умов запровадження та розмірів премій. Ці питання мають бути узгоджені з первинною профспілковою організацією, а у разі її відсутності ― з представниками, обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів.

Отже, питання щодо преміювання працівників підприємства повинні міститися в колективному договорі. Які ж ризики матиме підприємство, якщо виплати премій будуть здійснюватись на підставі щомісячних наказів керівництва, а не Положення про преміювання?

Цимбалюк Світлана Олексіївна, декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук

Відповіді на це та інші запитання можна отримати з повної версії статті Світлани Цимбалюк,опублікованій у вкладеннідо журналу «Довідник кадровика» — «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 5, 2017 у рубриці «Запитайте фахівця».

Матеріали до теми


«Лікарняний» під час попередження про звільнення за власним бажанням
Згідно зі статтею 38 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений ...
Середньоденний розмір допомоги за листками непрацездатності: як він змінився за пів року
Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками липня становить 438,54 гривні — на 37,52 грн більше, ніж у ...
Щомісячні страхові виплати ФССУ в серпні: яку суму вже перераховано
Щомісячні страхові виплати від Фонду соціального страхування України впродовж серпня вже отримали майже 47 тисяч потерпілих на виробництві й членів ...