...
Реєструйся

Зміст журналу “Кадрова практика” №7, 2013


 

ПЕРША РІЧНИЦЯ!

Швидко пролетів рік нашого з вами спілкування, дорогі читачі. Перший рік існування журналу, як і перший рік життя дитини, ще не строк, після якого підбивають підсумки та пишаються своїми досягненнями. Це час говорити про сподівання, мріяти про майбутнє, радіти новим можливостям та ставити нові завдання для розвитку й руху вперед!

Сподіваємося, статті наших авторів є корисними і цікавими для вас. Ми ретельно підбирали їх, щоб охопити всі можливі ситуації, які виникають у процесі вашої роботи, і допомогти розв’язати складні питання, зробити вашу роботу легкою і приємною. Бажаємо, щоб і в подальшому ви залишалися з нами.

У цьому номері, як завжди, знайдеться багато актуальних тем, які стануть вам у пригоді. Із заключної частини статті «Поновлення працівника на попередній роботі» ви дізнаєтеся, як виконуються рішення щодо поновлення працівника у примусовому порядку. Стаття «Приймаємо на роботу працівника-сумісника» зацікавить не лише працівників кадрової служби, а й бухгалтерів. Дослідження автора статті «Заохочення versus покарання» допоможе керівникам служб персоналу віднайти баланс між заохоченням і покаранням.

Ми працюємо для вас, а тому чекаємо запитань і пропозицій на адресу нашої електронної пошти: kadr_praktyka@mediapro.com.ua. Ми завжди відкриті для спілкування й налаштовані на діалог. Для нас важлива думка кожного читача.

Звертаємо увагу, що триває передплата унікального щомісячного журналу кадрових рішень «Кадрова практика» на ІІ півріччя 2013 року. Зручніше це робити через редакцію, адже у нас найнижча ціна.

З глибокою повагою Редакція журналу

 

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бойко Микола
Поновлення працівника на попередній роботі (Закінчення)

Поновлюючи працівника на попередній роботі, роботодавець має виплатити йому за час вимушеного прогулу середній заробіток. А якщо роботодавець затримує виконання рішення або ж поновлений працівник не з’являється на роботу або з’являється через певний час, наприклад через тиждень?. Як діяти у такій ситуації, щоб не витрачати зайві кошти?
Що робити, якщо роботодавець не виконує рішення про поновлення працівника на попередній роботі? Які наслідки може мати для нього невиконання такого рішення без поважних причин?

Бабенко Сергій
Укладаємо строковий трудовий договір

Інколи трудові відносини зогляду на характер подальшої роботи, умов її виконання чи інтересів працівника, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами, не можуть бути встановлені на невизначений строк. Тоді працівника приймають за строковим трудовим договором. Як правильно у такому випадку оформити наказ про прийняття на роботу? Чи потрібно у трудовій книжці вказувати, що працівника прийнято на певний час? На яких підставах роботодавець може достроково розірвати трудовий договір з власної ініціативи? Якими мають бути дії роботодавця за таких обставин і якими законодавчими нормами керуватися…

ШКОЛА КАДРОВИКА І БУХГАЛТЕРА

Звірич Лариса
Приймаємо на роботу працівника-сумісника

У статті висвітлюється порядок прийняття працівника на роботу за сумісництвом, наводиться перелік документів, які мають бути подані до кадрової служби, а також даються рекомендації щодо правильного запису у трудову книжку працівника про роботу за сумісництвом. Положення статті ілюструються зразками кадрових документів.
Крім того, стаття містить роз’яснення щодо обліку робочого часу та оплати праці працівника-сумісника, оплати листка непрацездатності, порядку надання щорічних і додаткових відпусток, а також підстав звільнення з роботи. Розглядається випадок переходу працівника-сумісника на основне місце роботи, за посадою, яку він обіймає за сумісництвом на цьому самому підприємстві.

ЗРАЗКОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Клименко Олександр
Як прийняти працівника на посаду електромонтера 3-го або 5-го розряду? Розгляд ситуації

Як прийняти працівника електромонтером, якщо у Класифікаторі професій нема такої професійної назви роботи? На цей час Класифікатор професій не містить професійної назви роботи «Електромонтер» саме у такому вигляді, натомість він містить широке коло найрізноманітніших спеціалізацій цієї роботи. Автор звертає увагу, що кваліфікаційні вимоги, які мають ураховуватися під час прийняття рішення щодо можливості прийняття на роботу осіб за певними професіями, містяться у кваліфікаційних характеристиках цих професій, які публікуються у відповідних галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
У статті наводиться перелік робіт, до яких згідно із законодавством допускаються працівники після завершення спеціальної підготовки до цих робіт і перевірки знань з охорони праці, та зразки відповідних документів про прийняття на роботу.

ПЕНСІЇ І ПІЛЬГИ

Рябоконь Сергій
Надання щорічних додаткових відпусток деяким категоріям працівників

Законодавством передбачено надання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Автор розглядає особливості надання таких відпусток газорятівникам, вибуховикам, реєстраторам медичним, операторам копіювальних машин і за роботу на комп’ютері, а також порядок зменшення їх тривалості.

PRO-ПЕРСОНАЛ

Янок Людмила
Заохочення versus покарання

Заохочення і покарання. За яких умов вони працюють як ефективні методи мотивації? Якому методу надати перевагу? Що краще стимулює працівників на виконання виробничих завдань: заохочення чи покарання? Не прості питання, відповіді на які цікавлять багатьох.
Автор статті, один із фіналістів конкурсу «Кадровик року-2012», поділиться з читачами своїм практичним досвідом, якими правилами слід користуватися, щоб побудувати дієву систему мотивації працівників.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Державна податкова інспекція у Печерському районі ГУ Міністерства доходів і зборів України у м. Києві

  • Як оподатковуються доходи у формі заробітної плати?

  • Чи зобов’язане підприємство, що нараховує заробітну плату учням професійно-технічного навчального закладу за роботу, виконану під час проходження виробничої практики, нараховувати податок на доходи фізичних осіб та перераховувати його до бюджету за умови, що заробітна плата учням згідно зі статтею 53 Закону України «Про освіту» перераховується навчальному закладу, який, у свою чергу, виплачує 50 % нарахованих сум учням?

  • Чи мають право органи державної податкової служби вимагати обо­в’язкове нарахування мінімальної заробітної плати директорові підприємства та утримання податку на доходи фізичних осіб, якщо діяльність підприємства тимчасово зупинена, доходи у вигляді орендних платежів дають змогу погасити заборгованість по сплаті податків, а заробітна плата не нараховувалась і не виплачувалась?

  • Як враховуються доплати, надбавки, премії, що нараховуються фізичній особі відповідно до умов трудового договору в поточному місяці за минулі податкові періоди, при обчисленні податку на доходи фізичних осіб?

  • Чи обкладаються податком на доходи фізичних осіб доплати (надбавки) до посадових окладів працівників за роз’їзний (пересувний) характер роботи, якщо такі доплати (надбавки) передбачені трудовим або колективним договором?

 • Яким чином суми індексації заробітної плати за попередні податкові періоди (місяці) відображаються у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ при проведенні річних перерахунків?

СУДОВА ПРАКТИКА

Рішення Каховського міськрайонного суду Херсонської області «Про стягнення заборгованості по заробітній платі при звільненні з урахуванням компенсації за затримку виплати заробітної плати» від 27 лютого 2013 року (Витяг)

АКТУАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ

  • Наказ Державної інспекції України з питань праці «Про скасування наказу Державної інспекції України з питань праці від 24 квітня 2013 року № 55» від 12 червня 2013 року № 83

  • Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо мови документів, що засвідчують особу або відомості про неї» від 21 листопада 2012 року № 183/06/186-12

  • Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо штатного розпису» від 25 квітня 2013 року № 336/13/155-13

  • Лист Міністерства соціальної політики України «Про повну матеріальну відповідальність і поєднання професій» від 29 квітня 2013 року № 61/06/186-13

  • Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні» від 29 квітня 2013 року № 62/06/186-13

  • Лист Міністерства охорони здоров’я України «Щодо порядку медичного огляду для встановлення факту вживання алкоголю і стану сп’яніння» від 21 червня 2013 року № 3.22-17/327/18254

  • Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Щодо процедури продовження строку роботи комісії з проведення розслідування нещасного випадку на виробництві» від 21 лютого 2013 року № 1757/0/5.2-10/6/13

  • Лист Пенсійного фонду України «Щодо визначення бази для нарахування єдиного внеску для роботодавців та найманих працівників» від 8 листопада 2012 року № 26026/03-20

  • Лист Пенсійного фонду України «Щодо подання звітності» від 19 квітня 2013 року № 10200/05-10

 • Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо зарахування до страхового стажу періоду отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах» від 20 лютого 2013 року № 04-29-397

ПЕРЕВІР СЕБЕ. ТЕСТИ

ПАМ’ЯТКА КАДРОВИКА

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ