Зразок наказу про звільнення від роботи у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ»

 

НАКАЗ

 

Дата                                                                           м. Київ                                                                 № ______

 

Про звільнення від роботи
у зв’язку з прийняттям на
військову службу за контрактом
 

НАКАЗУЮ:
 

ПЕТРОВА Сергія Петровича, інженера 1 категорії, звільнити від виконання обов’язків з «__» ________ р. у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зі збереженням місця роботи, займаної посади та середньої заробітної плати згідно зі ст. 119 КЗпП України.

 

Підстава: повістка Святошинського РВК м. Києва від _________ р. № ____.

 

Директор                                                                  Чуприна                                                        О. М. Чуприна

 

З наказом ознайомлений
Дата           Підпис         ПІБ

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень