...
Реєструйся

Журнал «Довідник кадровика» № 4, 2016

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Тетяна Безрук
Використання службових повноважень посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування: антикорупційні обмеження

Які заборони та обмеження, що стосуються поведінки державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, встановлені антикорупційним законодавством? У чому полягають обмеження щодо використання службових повноважень? Яка відповідальність передбачена за порушення цих обмежень? Які заходи застосовуються для усунення наслідків порушення обмежень за використання службових повноважень?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Ольга Хамайдюк
Кадрове діловодство у фізичної особи – підприємця

Яку кадрову документацію має вести фізична особа – підприємець? Чи має право підприємець заповнювати титульний аркуш трудової книжки працівника, вести трудову книжку на самого себе? Яку відповідальність несе підприємець за порушення вимог трудового законодавства?

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Олександр Савенко, Микола Постернак
Розраховуємо страхові виплати за листком непрацездатності. Проблемні питання

Як визначити розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка отримує заробітну плату в розмірі менше мінімального; знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Як розрахувати розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо страховий стаж працівника протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Тетяна Безрук
Оформлення трудової книжки сільського, селищного, міського голови в разі обрання на посаду вдруге

Як і на який термін обирають сільського, селищного, міського голову? Чи потрібно вносити запис про обрання в трудову книжку голови, обраного на посаду вдруге? Чи повинен голова складати Присягу при кожному повторному обранні на посаду?

ДІЛОВА МОВА

Анна Свиридюк
Пишемо грамотно

Під час написання різних документів кадровик може припускатися помилок. У статті розкрито типові помилки для подальшої їх мінімізації. Ви дізнаєтеся, чи можна писати «вільна вакансія»? Як правильно: «обіймати» або «займати посаду»? Чому потрібно писати «згідно з» і «відповідно до»?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса Сидорова
Звільнення одинокої матері з ініціативи власника

Розглядається приклад із судової практики: звільнення працівниці – одинокій матері з ініціативи роботодавця, а саме – у зв’язку зі скороченням штату. Чи правомірним є таке звільнення? Як саме працівниця може обґрунтувати незаконність таких дій? Усі нюанси пропонуємо розглянути на підставі Постанови колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ДІЛОВОДСТВО

Олена Загорецька
Оформлення організаційно-розпорядчих документів згідно з новими правилами. Колективний договір. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Інструкція з діловодства. Номенклатура справ юридичної особи

Продовжуємо ознайомлюватися з найбільш поширеними видами організаційних документів, особливостями їх складання та оформлення. Це такі документи: колективний договір (ким затверджується? Який термін дії?), Правила внутрішнього трудового розпорядку (хто готує?), Інструкція з діловодства (хто візує?), Номенклатура справ юридичної особи (ким затверджується?)

Юлія Юзова
Правильне оформлення кадрових документів: уникаємо типових помилок. Посадові та робочі інструкції

Хто і на підставі яких документів розробляє посадові (робочі) інструкції? З яких розділів повинна складатися посадова (робоча) інструкція? За якими критеріями аналізують посадові (робочі) інструкції, що діють на підприємстві? Також до вашої уваги надаємо зразок типової посадової інструкції, яка буде потрібна в подальшій роботі

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • Звільнення або переведення працівника, який потребує більш легкій праці за станом здоров’я
  • Підстави для розірвання строкового трудового договору
  • Якщо переможець конкурсу відмовляється від складання Присяги, прийняти його на посаду в органи місцевого самоврядування не можна
  • Заступник селищного голови не може бути одночасно депутатом
  • Обов’язки секретаря ради на час «декретної» відпустки
  • Якщо після закінчення двох років перебування на посаді доцента вчене звання не присвоєно, який посадовий оклад встановлюється таким особам?
  • Чи належить посада «помічник директора» до педагогічних посад?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів» від 2 жовтня 2015 року № 650

КАДРОТЕКА

  • Зразок наказу про прийняття на сезонну роботу
  • Зразок наказу про звільнення сезонного працівника до закінчення терміну трудового договору