...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 1, 2022

✔ КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
✔ МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
✔ PRIME-ТЕМА

— Як оформити кадрові документи про надання батькові дитини відпустки для догляду за дитиною?
— Чи може роботодавець відмовити одному з батьків у наданні відпустки для догляду за дитиною у разі відсутності відповідної довідки іншого з батьків?
— Скільки разів можна переривати відпустку для догляду за дитиною

 

— Надання основній працівниці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
— Прийняття на роботу працівника за строковим трудовим договором на період перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
— Надання основній працівниці щорічної відпустки
— Продовження строку дії трудового договору на період перебування основної працівниці у щорічній відпустці
— Надання основній працівниці відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
— Продовження строку дії трудового договору на період перебування основної працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
— Звільнення працівника, прийнятого на роботу за строковим трудовим договором

 

Працівника прийнято на роботу на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника. Посада основного працівника підпадає під скорочення у разі ліквідації підприємства. Що робити з працівником, з яким укладено строковий трудовий договір? Звільняти за статтею 40 Кодексу законів про працю України чи у зв’язку із закінченням строку трудового договору? Яку виплату передбачено працівникові, якого буде звільнено?

 

✔ ЦИФРОВІЗАЦІЯ

— Автоматизація оформлення відпусток – економія часу та коштів
— Автоматизація кадрового адміністрування:«за» і… «за»

 

✔ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

— У якій формі складають штатний розпис та яку інформацію він має містити?
— Чи має штатний розпис містити інформацію про працівників: прізвища, ініціали, стаж роботи тощо?
— Чи можна не зазначати термін дії штатного розпису?

 

У штатному розписі підприємства передбачено професію «Водій автотранспортних засобів». На 4 працівників підприємства оформлено суміщення цієї професії з доплатою 10 % від окладу водія автотранспортних засобів. Скільки штатних одиниць має бути у штатному розкладі, якщо у наказі про суміщення не прописуються виконувані функції? Чи можуть суміщати роботу водія автотранспортних засобів працівники інших структурних підрозділів?

 

✔ ПРАКТИКА КАДРОВИКА

— Чи можна при прийнятті на роботу встановити працівникові строк випробування більш ніж 3 місяці? Який порядок звільнення працівника у разі непроходження випробування?
— Чи несе роботодавець відповідальність за несвоєчасне подання до ДПС повідомлення про прийняття працівника на роботу?
— Чи зберігається середня заробітна плата за вагітною жінкою та жінкою, яка має дитину віком до 3 років, у разі їх переведення на іншу роботу відповідно до вимог статті 178 КЗпП?
— Чи вважається зміною істотних умов праці переведення працівників разом із підприємством в іншу місцевість?
— Чи повинен працівник подати довідку з основного місця роботи для прийняття на роботу за сумісництвом?
— Чи поширюються передбачені частиною третьою статті 119 КЗпП гарантії на осіб, які працюють за сумісництвом?
— Як правильно оформити покладення на працівника додаткових обов’язків у порядку суміщення посад?
— Які категорії працівників мають право за бажанням отримати щорічні відпустки у зручний для них час?
— Чи можна надати щорічну відпустку або її частину із вихідного дня?
— Чи має право на одноразову відпустку при народженні дитини працівник, який звільнився і працевлаштувався на інше підприємство?
— Якими законодавчими та нормативно-правовими актами визначено умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток?
— Чи можна надати додаткову відпустку учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорій 1 і 2 зі святкового дня?
— Чи зберігається за працівником заробітна плата на період його відсторонення від роботи у разі відмови проходити медичний огляд?

 

✔ HR-КАБІНЕТ

Працівниця (вік – 61 рік) несумлінно виконує свої трудові обов’язки і демотивує колег. Її перевели на неповний робочий день (0,5 ставки), однак після цього вона виявляє ще більше негативу. Які можливі варіанти звільнення? Як діяти у ситуації, коли у 62 роки вона не вийде на пенсію?

 

✔ КАДРОВИЙ ПРОФІЛЬ

У закладі охорони здоров’я формують штатний розпис. У ньому передбачено посаду медичного директора. Чи може медичний директор мати заступників, якщо назви посади «Заступник медичного директора» у КП нема?

 

✔ НЕСТАНДАРТНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ

— Регулювання простоїв
— Порядок оплати часу простою
— Практичне вирішення питання перепрацювань
— Простій не з вини працівника – складова робочого часу
— Табелювання простоїв не з вини працівника

 

✔ ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

— Головний агроном
— Головний агроном із захисту рослин
— Головний агрохімік
— Головний інженер (сільське господарство)

 

✔ СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

— На який нормативний документ можна послатися, щоб показати керівникові, що в межах трудових відносин документообіг не може бути повністю електронним?
— Для яких документів обов’язковою є паперова форма?

 

✔ ЗВІТНІСТЬ ТА СТАТИСТИКА

— Особа з інвалідністю відпрацювала неповний місяць. Чи можна її враховувати в цьому місяці під час обчислення квоти?

 

✔ КАДРОКОНСПЕКТ

  • Звітність, яку готує кадровик

Придбати          Читати у Живому журналі