...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 2, 2022

✔ КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
✔ МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
✔ PRIME-ТЕМА

— Що таке реорганізація підприємства?
— Чи припиняються трудові договори з працівниками у разі реорганізації підприємства?
— Як діяти у ситуації, коли під час реорганізації підприємства скорочується штат працівників?

Алгоритм дій кадрової служби у разі приєднання підприємства

 

✔ ПРАКТИКА КАДРОВИКА

— Чи зобов’язаний працівник повідомляти на роботі за сумісництвом про основне місце роботи?
— Чи можна оформити стажування працівника без трудових відносин?
— Чи скорочується тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів при 6-денному робочому тижні?
— Працівник переведений на неповний робочий час. Як провадити оплату?
— Працівник тривалий час не виходив на роботу. У табелі обліку використання робочого часу проставлено буквений код «НЗ». Чи зараховується цей період до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?
— Чи має право на додаткову оплачувану відпустку працівник — учасник бойових дій, який працює за сумісництвом?
— Якими документами визначено право працівника, котрий виконував інтернаціональний обов’язок на території Афганістану, на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів?
— Чи продовжується (переноситься на інший період) «чорнобильська» відпустка у разі тимчасової непрацездатності працівника?
— Чи мають право батько і мати на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо народилася двійня? Чи повинен працівник повідомляти роботодавця про дострокове припинення такої відпустки?
— Чи можна надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі довідки з пологового будинку?
— Чи можна звільнити працівника на підставі пункту 1 статті 36 КЗпП за односторонньою згодою?
— Яких вимог слід дотримуватися у разі звільнення працівника за прогул?
— Чи має право на допомогу по безробіттю працівник, який звільнився з роботи за власним бажанням без поважної причини?
— Як оплатити листок непрацездатності працівникові, якщо під час перебування у відпустці без збереження заробітної плати він захворів, а тимчасова непрацездатність тривала й після закінчення цієї відпустки?
— Чи зараховується до стажу, що дає право державному службовцеві на додаткову відпустку, період проходження військової служби в особливий період?

 

✔ КАДРОВИЙ ПРОФІЛЬ

У закладі вищої освіти на роботу приймають викладачів з погодинною оплатою праці з вересня до червня (на навчальний рік) з педагогічним навантаженням не більш ніж 240 годин на рік. Така робота не є сумісництвом. Чи потрібно подавати до ДПС повідомлення про прийняття працівника на роботу, якщо до жодної із 4 передбачених формою такого повідомлення категорій працівників «погодинники» не належать?

— Як дібрати професійну назву роботи за видом економічної діяльності?
— Чи потрібно писати повністю галузеву ознаку, вид діяльності, відношення до структурного підрозділу?
— Які особливості наскрізних професійних назв робіт?

Працівник, який працює на посаді менеджера з логістики, хоче вищу посаду у сфері логістики — директора з логістики або будь-яку іншу посаду, пов’язану з логістикою. Яку посаду можна йому запропонувати? Чи може це бути посада «Заступник директора підприємства з питань логістики» (код КП 1210.1)?

На підприємстві є 3 операційні директори, які керують його операційною діяльністю. На яку посаду їх правильно оформити?

 

✔ СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

— Що повинні регулювати ПВТР?
— Які обов’язкові розділи мають містити ПВТР?
— Якими способами можна ознайомити працівників з ПВТР?

 

✔ КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

  • Вікторія Ліпчанська. На які запитання можна знайти відповіді тільки в ПВТР?

 

✔ НОТАТКИ

Підміна трудових відносин цивільно-правовими

 

✔ КАДРИ & ОХОРОНА ПРАЦІ

Кілька років тому на складально-зварювальній дільниці однієї з філій товариства з обмеженою відповідальністю ( далі  — ТОВ, товариство) стався нещасний випадок з тяжкими наслідками. Відповідно до наданої філією інформації, за кілька місяців до цього її керівник уклав з потерпілим, громадянином П., цивільно-правовий договір на виготовлення (методом зварювання заготовлених у товаристві комплектуючих частин) металоконструкцій. При переміщенні одного з виробів мостовим краном, яке супроводжував П., стався нещасний випадок. Як потім з’ясувалося, договір з П., про укладення якого повідомили у філії, виявився недійсним, а пояснення роботодавця — неправдивими. Про встановлення справжніх обставин та причин нещасного випадку, відповідальних за його настання осіб та про те, чому підприємство мало сплатити понад 800 000 грн штрафу.

 

✔ ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

— Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини
— Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку
— Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку

 

✔ ТРУДОВІ СПОРИ

— За наявності яких умов працівника можна звільнити за одноразове грубе порушення трудових обов’язків?
— Що слід розуміти під порушенням трудових обов’язків?

Придбати          Читати у Живому журналі