...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 3, 2022

✔ КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
✔ МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
✔ PRIME-ТЕМА

— Чи обов’язково відпрацьовувати 2 тижні перед звільненням за власним бажанням?
— Якими документами підтверджується поважність причин звільнення?Як не помилитися у визначенні дати звільнення?
— Що робити, якщо після закінчення строку попередження трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звільненні?

— Чи потрібно вимагати від працівника написання заяви в письмовій формі?
— Чи можливо звільнити працівника за угодою сторін, якщо в заяві не зазначено підстави припинення трудового договору, наприклад «за власним бажанням»?

— Чи може усна заява працівника щодо розірвання трудового договору бути підставою для видання наказу (розпорядження) про його звільнення?
— Чи мають право на розірвання трудового договору тимчасові та сезонні працівники?
— Який строк звернення до суду у разі оскарження підстави звільнення?
— У яких випадках роботодавець відшкодовує працівникові моральну шкоду?

 

✔ НАДЗВИЧАЙНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ

Наказом Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 року № 810 було внесено зміни до КП, які торкнулися, зокрема, посад працівників закладів вищої освіти. Наприклад, раніше було «Доцент», «Професор», а стало — «Доцент закладу вищої освіти», «Професор закладу вищої освіти». При цьому код КП не змінився. Чи потрібно вносити зміни до трудової книжки працівника? Якщо так, то які саме і як це прописати в наказі, адже фактично посада не змінилася?

— Центр зайнятості надав дозволи від 29 вересня 2021 року на застосування праці 2 іноземців. Протягом 90 календарних днів із ними потрібно було укласти трудові договори. Договори укладають і їх копії надсилають до центру зайнятості. А як бути з повідомленням? Наприклад: договір від 17 грудня 2021 року, то й повідомлення потрібно було надіслати 17 грудня 2021 року?

— І ще один нюанс: іноземці не отримали візи. Чи подавати в такому випадку повідомлення? Чи можна подати повідомлення, а працівникам надати відпустку без збереження заробітної плати?

 

✔ ПРАКТИКА КАДРОВИКА

— Чи обов’язково повертати трудову книжку працівникові під час прийняття на роботу, якщо на підприємстві не ведеться облік електронних трудових книжок? Чи оформлюється паперова трудова книжка працівникові, який працевлаштовується вперше?
— Чи вважатиметься порушенням уведення до штатного розпису штатної одиниці в день прийняття працівника на роботу?
— Як правильно оформити прийняття працівників на тимчасову роботу? Який порядок звільнення тимчасового працівника?
— Чи можна провадити працівникові доплату за роботу за сумісництвом на іншій посаді?
— Чи можуть працювати за сумісництвом працівники державних підприємств, установ і організацій?
— Чи можна оформити трудові відносини як виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у разі, коли працівникові доручили виконувати обов’язки іншого працівника на період перебування його у щорічній відпустці?
— Чи можна оплатити навчання дитини працівника підприємства, якщо та є студентом із денною формою навчання?
— Чи можна надати працівникові відпустку без збереження заробітної плати за сімейними обставинами тривалістю більш ніж 15 календарних днів на рік? Які види відпусток можуть бути перенесені на інший період?
— Який порядок припинення трудового договору за угодою сторін?
— Яких вимог слід дотримуватися у разі звільнення працівника за систематичне невиконання трудових обов’язків?

 

✔ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Роботодавець планує штрафувати працівників за брак продукції. Чи має він право це робити, прописавши застосування штрафів у колективному договорі? Чи правомірно до колективного договору включати положення про штрафи, зокрема про зменшення преміальних виплат, і чи можна зняти премію на більшу, ніж визначена в колективному договорі, суму?

— З яких відпусток можна відкликати працівників?
— Чи можна відкликати працівника з відпустки, якщо він не згоден?
— Як перерахувати середній заробіток за час щорічної відпустки у випадку, коли відпустку було перервано?

 

✔ КАДРОВИЙ ПРОФІЛЬ

У бюджетних установах працюють 2 бухгалтери: один нараховує заробітну плату 120 працівникам, другий — 400. Інших обов’язків вони не виконують. Чи є якісь норми щодо кількості бухгалтерів із нарахування заробітної плати на певну кількість штатних працівників? Чим це регламентується?

 

✔ КАДРОТЕКА

— Як оформити наказ про залучення працівників до роботи у вихідні, святкові чи неробочі дні?
— Як табелювати таких працівників?
— Як провадити оплату?

Придбати          Читати у Живому журналі