Зміст журналу «Довідник кадровика» № 10, 2017


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ
Віктор ІВАНКЕВИЧ, Ольга МАКОГОН
Як вплинуть нові фахівці з питань реформ на формування державної політики
Що передувало прийняттю Урядом рішення про необхідність проведення комплексної реформи щодо державного управління? У чому полягає актуальність проведення такої реформи? Які цілі та завдання поставлені перед фахівцями з питань реформ?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Особливості звільнення деяких категорій працівників (частина друга ст. 41 КЗпП)
Що слугує підставою для звільнення працівника відповідно до частини другої статті 41 КЗпП? Які категорії працівників можуть бути звільнені за цією підставою? Як правильно оформити наказ та запис у трудовій книжці працівника про звільнення?

Ілля ДОВЖЕНКО
Видача дозволу на застосування праці деяких категорій іноземців: новації законодавства
Які документи потрібні для отримання дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства? У який строк вони розглядаються? Чи потрібен дозвіл на роботу іноземця за сумісництвом?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА
Станіслав СОЛОМОНОВ
Сезонні і тимчасові працівники: особливості трудових відносин
Як правильно оформити наказ про прийняття на сезонну або тимчасову роботу? Якої тривалості надається щорічна відпустка сезонним і тимчасовим працівникам? Як здійснюється оплата «лікарняного» таким працівникам?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Андрій ЗАБОЛОТНИЙ
Реформування органів державної влади: переводимо державних службовців до інших державних органів без порушень
Чи можна приймати державних службовці до Головного управління Держпродспоживслужби без довідки про результати спеціальної перевірки та довідки про результати проведення перевірки? Чи передбачена відповідальність за відсутність цих довідок у працюючих державних службовців та хто її нестиме?

Микола БОЙКО
Працівник систематично запізнюється на роботу: як здійснювати табелювання й оплату праці
Працівник неодноразово порушував режим роботи, прибуваючи на підприємство із запізненням. Ні низка виховних бесід із керівником, ні оголошення догани не дали бажаного результату. Роботодавець хоче заплатити йому заробітну плату пропорційно відпрацьованому часу. Як здійснити таку оплату?

ДІЛОВА МОВА
Віра КОНДРАТЕНКО
Імена та по батькові в документах: пишемо правильно
Які особливості правопису деяких імен? Які правила творення імен по батькові? Які особливості відмінювання імен та по батькові в документах?

СУДОВА ПРАКТИКА
Лариса СИДОРОВА
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника під тиском
Чи повинен працівник попередньо повідомляти роботодавця про бажання розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк? За яких умов роботодавець повинен розірвати такий трудовий договір? Що робити працівнику, якщо розірвання такого трудового договору відбувається примусово?

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Микола ПОСТЕРНАК
Звітність до Фонду соціального страхування України
Хто повинен подавати звітність? У який спосіб подається звітність? Які строки подання звітності?

ОХОРОНА ПРАЦІ
Микола ЛИСЮК
Охорона праці vs Кадрова служба:  навчання працівників з питань охорони праці по-новому
Які відбулися зміни в організації навчання працівників? Які вимоги до сумісників та виконавців робіт за цивільно-правовими угодами? Коли проводиться позачергова перевірка знань?

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Світлана ЦИМБАЛЮК
Організація преміювання персоналу на підприємстві: що потрібно знати, який підхід обрати, як підвищити мотиваційний потенціал
Який порядок розроблення положення про преміювання персоналу? Які складові має містити преміальне положення? Яких вимог потрібно дотримуватися під час розроблення показників і умов преміювання?

Олена АНДРІЄВА
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік
Кожному роботодавцю, кадровику та працівнику необхідно знати норми тривалості робочого часу на рік, адже від цього залежить не лише правильне планування робочого процесу, а й розрахунок заробітної плати. Із матеріалу ви дізнаєтесь про норми тривалості робочого часу на 2018 рік.

Олександр НОСІКОВ
Як нормувати працю державних (приватних) виконавців
Які організаційно-технічні умови виконання робіт мають бути дотримані під час нормування? Як правильно скласти нормокарту? Як визначається загальна трудомісткість сумарного типового складу робіт за рік?

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ
Застосовуємо норми трудового законодавства правильно

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних посад і професій
Що повинен знати та вміти вітражник? Які кваліфікаційні вимоги до геолога? У чому полягає зміст роботи гіда-перекладача?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА
Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Як надати працівникові невикористані відпустки

КАДРОТЕКА
Зразки записів до трудової книжки про звільнення як захід дисциплінарного стягнення

У щомісячному вкладенні до журналу

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

Галина БІЛОТКАЧ,
експерт гарячої лінії
Актуальні робочі ситуації
Експерт гарячої лінії відповідає на запитання читачів.
• Чи можна встановити працівникові — інвалідові II групи неповний робочий час за його заявою?
• Чи можна від професійної назви роботи «Режисер» утворити «Провідний режисер»?
• Чи встановлюється випробування при прийнятті на роботу випускникові коледжу?
• Чи має право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці незаконно звільнений працівник, поновлений на роботі за рішенням суду?
• Чи має право працівник — батько дитини на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини не працює?
Відповіді на ці та інші запитання — на сторінках журналу.

ЗАПИТАЙТЕ ФАХІВЦЯ

Запитання — відповідь

Галина МАСТЮГІНА
Чи має працівник подавати у Пенсійний фонд для оформлення пенсії по інвалідності оригінал трудової книжки?

Олександр НОСІКОВ
Чи належить посада «Головний юрисконсульт» до керівних посад?

Яку посаду відповідно до «Класифікатора професій» підібрати для керівника адвокатської контори?

Світлана ЦИМБАЛЮК
Як правильно табелювати сторожів, якщо тривалість їхньої зміни — 24 год.?

Як правильно визначити групу оплати праці державного службовця?

Микола БОЙКО
Як правильно визначити, хто із працівників має переважне право залишитися на роботі у разі звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату?

Який порядок та які строки внесення запису до трудової книжки про службу в податковій міліції?

Оксана КАМАНОВА
Як діяти у випадку, коли на посаду призначили працівника, який не звільнився з попереднього місця роботи?

Олена ПАВЛЮК
Чи зараховуються до педагогічного стажу, що дає право на надбавку за вислугу років, періоди служби в МВС та МНС?

Ольга ХАРЕЧКО
Чи можна встановити випробування жінці, яка має дитину віком до трьох років?