Зміст журналу «Довідник кадровика» № 2, 2017


Доброго дня, шановні колеги!

Цей номер журналу, як завжди, насичений корисною інформа­цією і висвітлює основні зміни в законодавстві, про які обов’язково мають знати кадровики. Зокрема, 19 грудня 2016 року набув чинності Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921. Як правильно організувати військовий облік на підприємстві з урахуванням вимог цього Порядку — дізнаєтеся зі статті «Організація військового обліку на підприємстві по­новому: алгоритм дій». Потрібно звернути увагу, що зазначеним Порядком передбачено зміни при заповненні розділу ІІ особової картки працівника (шпаргалка на с. 66).

Актуальною є також тема перенесення робочих днів у 2017 році. Ви дізнаєтеся, у який строк потрібно видати наказ про перенесення та як правильно його оформити.

У рубриці «Кадрові ситуації. Вирішуємо правильно» розглядаються особливості звільнення одинокої матері у зв’язку з ліквідацією підприємства. Автор, зокрема, розповідає, за яких обста­вин жінка набуває статусу одинокої матері, чи має право одинока мати на компенсацію за невикористану додаткову відпустку та як правильно звільнити таку жінку, якщо вона працює за строковим трудовим договором.

У рубриці «Охорона праці» порушено тему стресу працівників на роботі. Як йому запобігти, чи можна захиститися від агресивної поведінки колег — дізнаєтеся зі статті…

Звертаємо увагу, що вже розпочався 2­й тур конкурсу «Кадровик року’2016», завдання якого розміщені на сторінках журналу. Тож не зволікайте! Ставайте учасником масштабного заходу та здобувайте перемогу!

Будьте з нами, щоб завжди отримувати свіжу, вивірену інформацію першими!

З повагою,
головний редактор

Ольга Харечко

_________________________________________________________

У № 2 «КАДРИ. Гарячі запитання кадровика» (щомісячного вкладення до журналу “Довідник кадровика”):

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

Галина БІЛОТКАЧ,
експерт гарячої лінії

Актуальні робочі ситуації
Експерт гарячої лінії відповідає на запитання читачів.

  • Чи потрібно видавати наказ про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?
  • Чи враховуються святкові й неробочі дні під час надання відпустки без збереження заробітної плати?
  • Чи має право працівник самостійно перервати щорічну відпустку та вийти на роботу?
  • Чи обов’язково вести на підприємстві список неповнолітніх?
  • Чи має право на додаткову соціальну відпустку батько дитини, якщо мати не працює?

Відповіді на ці та інші запитання — на сторінках журналу.

ЗАПИТАЙТЕ ФАХІВЦЯ

Запитання — відповідь

Наталія ЛАВРУХІНА,
головний науковий консультант відділу з соціальних питань та праці Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України
Чи подаються для оформлення пенсії по інвалідності оригінали документів до ПФУ?

Галина МАСТЮГІНА,
заступник начальника управління — начальник відділу з питань призначення пенсій департаменту пенсійного забезпечення
Які документи слід подавати для визначення права на пільгову пенсію?

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж — начальник відділу реєстру застрахованих осіб, персоніфікованого обліку та інформаційного забезпечення солідарної пенсійної системи Пенсійного фонду України
Що зазначаємо у звіті щодо сум нарахованого ЄСВ — стаття 28 КЗпП чи пункт 11 статті 40 КЗпП?

Світлана ЦИМБАЛЮК,
декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук
Чи зберігається за бухгалтером розряд при переведенні на посаду з нижчою категорією і нижчим розрядом?

Леонід СМІЯН,
полковник юстиції у відставці
Чи вручається повістка військовозобов’язаним і призовникам?

Галина БІЛОТКАЧ,
експерт гарячої лінії
Як прийняти на роботу студента денної форми навчання?

Микола ПОСТЕРНАК,
експерт з питань соціального страхування
Чи оплачуються вихідні дні, не засвідчені листком непрацездатності?

_________________________________________________________

«КАДРОВИК РОКУ’2016»

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПОДІЯ

VIІI Всеукраїнські кадрові збори — 21 квітня 2017 року

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Світлана Лістрова
Наталія ЛАВРУХІНА
Зміни щодо соціальних гарантій у 2017 році: актуальний коментар
Як тепер визначають рівень забезпеченості МЗП? Що входить тепер до системи оплати праці? У чому полягає зміна норми закону, що передбачала щорічний з 1 березня перерахунок раніше призначених пенсій? У якому розмірі передбачено сплату ЄСВ для ФОП?

КАДРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Микола БОЙКО
Особливості звільнення одинокої матері у зв’язку з ліквідацією підприємства
За яких обставин жінка набуває статусу одинокої матері? Чи має право одинока мати на компенсацію за невикористану додаткову відпустку? Як правильно звільнити одиноку матір, яка працює за строковим трудовим договором, у зв’язку з ліквідацією підприємства?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Микола БОЙКО
Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності по-новому
Як правильно обрати вид дисциплінарного стягнення? Хто ухвалює рішення про накладення дисциплінарного стягнення і як воно оформляється? У який строк державний службовець може оскаржити таке рішення? Як оформити наказ про зняття дисциплінарного стягнення?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Станіслав СОЛОМОНОВ
Перенесення робочих днів у 2017 році
Чому важливо саме в лютому 2017 року видати наказ про перенесення робочих днів? З якою метою проводиться перенесення робочих днів у 2017 році? На якій підставі проводиться перенесення робочих днів?

Тетяна МАКСИМЕНКО
Кадрові звіти, що подаються до 1 березня 2017 року: заповнюємо без помилок
Які громадяни мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню? Коли роботодавці мають подати інформацію за формою, затвердженою додатком до Порядку № 271?  Яку відповідальність передбачено за неподання, або невчасне подання кадрових звітів?  Який термін подання звіту за формою № 10-ПІ (річна)?

Юрій ВАСИЛЬЄВ
Організація військового обліку на підприємстві по-новому: алгоритм дій
Чи всі підприємства зобов’язані вести військовий облік? Які заходи з ведення військового обліку мають виконуватися на підприємстві постійно? Які заходи з ведення військового обліку мають виконуватися у п’ятиденний строк?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Спори щодо звільнення працівника внаслідок скорочення штату у разі не проведення  роботодавцем консультації з профспілками
Чи повинен роботодавець у разі скорочення чисельності або штату пропонувати працівникам вакантні посади? Чи потрібна згода профкому на розірвання трудового договору з особою в разі реорганізації структури підприємства? Чи має містити рішення профкому про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору достатню аргументацію й посилання на правове обґрунтування незаконності звільнення?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК
Охорона праці vs Кадрова служба: стрес на роботі
Чому стрес, пов’язаний з роботою, є важливою проблемою? Якими практичними заходами можна запобігти стресові? Чи можна захистити працівника від агресивної поведінки інших осіб?

БАНК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Олександр КЛИМЕНКО
Правила та норми національної системи професійної класифікації:
Чи обов’язкові вони?
Який правовий статус мають КП і ДКХП? Як правильно підібрати в КП назви посад для працівників підприємства? Яких правил треба дотримуватися, утворюючи розширені назви посад? Яку відповідальність несе роботодавець, котрий нехтує нормами національної системи професійної класифікації?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних посад і професій
Що повинен знати й уміти директор підприємства? Якими особистісними професійними властивостями мають володіти головний бухгалтер і головний інженер підприємства? У чому полягає зміст роботи начальника відділу кадрів?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Відрахування із заробітної плати за час відпустки
Хто має право на отримання вихідної допомоги при звільненні
Внесення відомостей про військовий облік в особову картку працівника
Оплата листка непрацездатності донорам

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про прийняття на роботу