5 причин обов’язкового переходу підприємства-єдинника на загальну систему


Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадало, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування (податок на прибуток підприємств) у таких випадках та в строки (підп. 298.3 Податкового кодексу України, далі — ПКУ):

• у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

• у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), — із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

• у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

• у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

• у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абз. третім п. 59.1 ПКУ (1020 грн.), на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів — в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Ставки єдиного податку для юридичних осіб — платників 3-ї групи встановлюються у подвійному розмірі ставок, а саме 6% — для платників ПДВ; 10% — для платників, що включають ПДВ до складу єдиного податку) (п. 293.5 ПКУ):

— до суми перевищення обсягу доходу понад 7 млн грн;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

— до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (пп. 298.2.2 ПКУ). Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву (пп. 298.2.1 ПКУ).