Алгоритм складання графіка відпусток


Як відомо, черговість надання відпусток працівникам підприємства, установи, організації (підприємство) визначається графіками. Навіщо взагалі потрібен графік відпусток? На початку року основні і додаткові відпустки всіх працівників треба розподілити так, щоб відсутність тієї чи іншої людини не позначилася на діяльності підприємства. Також графік стане у пригоді, якщо працівник упродовж декількох років відмовляється йти у відпустку. Складання графіка відпусток — непростий багатоетапний процес, що потребує часу і виконання певних дій, порядок яких покроково розглянемо у статті

1 КРОК. Початок підготовки графіка відпусток

Розпочинати роботу щодо складання графіка відпусток доцільно на початку грудня, адже затвердити графік та ознайомити з ним працівників бажано не пізніше кінця поточного року. Слід пам’ятати, що деякі працівники можуть планувати відпустку із самого початку року.

У зв’язку з тим, що законодавством не встановлюється строк затвердження графіків надання відпусток, термін складання їх не пізніше 5 січня на кожен робочий рік визначено в п. 20 Типових правил № 213.

Якщо процедуру розроблення графіка відпусток на підприємстві не регламентовано локальними нормативними актами, керівник підприємства може наказом (розпорядженням) дати відповідне доручення щодо підготовки графіка відпусток (додаток 1).

2 КРОК. Визначення тривалості відпусток працівників 

На цьому етапі передусім необхідно визначити категорії працівників, яким відповідно до законодавства надається:

• щорічна основна відпустка тривалістю більш ніж 24 календарні дні;

• щорічна основна відпустка більшої тривалості (ст. 6 Закону № 504);

• право на додаткові щорічні відпустки;

• право на інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

• право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;

• право на отримання відпустки у зручний час або у літній період.

Далі потрібно визначити працівників, які мають невикористані відпустки за минулі роки, та можливий час початку відпустки для працівників, прийнятих у другому півріччі поточного року.

Треба знати! У працівника, прийнятого на роботу в поточному році, в наступному календарному році право на відпустку може виникнути двічі.

Приклад

Працівник, якого прийнято на роботу у липні 2020 р., може мати право на відпустку повної тривалості за перший робочий рік у січні 2021 р. І вже в липні 2021 р. у нього виникне право на відпустку за другий робочий рік, оскільки щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові у будь-який час відповідного робочого року (ч. 3 ст. 79 КЗпП та ч. 9 ст. 10 Закону № 504).

При наданні відпустки в одному календарному році, але за 2 різні робочі роки, важливо, щоб надання другої відпустки було передбачено у графіку не раніше початку робочого року, за який надається відпустка.

 

Зразок наказу про підготовку графіка відпусток.docx

!!! Зразки та шаблони документів можна знайти у Живому Журналі «КАДРИ І ЗАРПЛАТА»

3 КРОК. Розроблення проєктів графіків відпусток структурних підрозділів їх керівниками

Доцільно складати проєкти графіків відпусток у кожному структурному підрозділі, оскільки навіть за невеликої чисельності працівників на підприємстві кадрова служба не завжди спроможна самостійно скласти графік. На підставі проєктів графіків відпусток працівників підрозділів кадрова служба потім складе зведений графік відпусток працівників підприємства.

Для цього керівникам структурних підрозділів надається необхідна для складання графіків інформація щодо працівників, які мають право на відпустку збільшеної тривалості, на отримання відпустки у зручний час, додаткових відпусток тощо.

Керівники структурних підрозділів у свою чергу мають провести опитування працівників щодо часу використання відпусток у наступному календарному році і поділу відпусток. Побажання працівників можуть бути оформлені у вигляді заяв.

Особливої уваги заслуговує визначення черговості відпусток керівних працівників, зокрема, керівників підрозділів. Варто передбачити, щоб під час відпустки таких працівників на місцях залишалися їх заступники.

У № 23, 2020 газети «КАДРИ І ЗАРПЛАТА» читайте продовження матеріалу:

• 4 КРОК. Складання кадровою службою зведеного графіка відпусток
• 5 КРОК. Погодження графіка відпусток з профспілкою підприємства або з іншим представницьким органом трудового колективу
• 6 КРОК. Затвердження зведеного графіка відпусток працівників керівником підприємства
• 7 КРОК. Доведення графіка відпусток до відома працівників підприємства