Реєструйся

Алгоритм складання графіка відпусток


Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджує роботодавець за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводить до відома всіх працівників.

Часто у роботодавців виникає запитання: навіщо взагалі потрібен графік відпусток? На початку року основні і додаткові відпустки всіх працівників треба розподілити так, щоб відсутність тієї чи іншої людини не позначилася на діяльності підприємства. Однак не завжди можна поєднати побажання працівників і можливості виробництва. Закон у такому разі передусім ураховує інтереси підприємства. Також графік стане у пригоді й уразі, якщо працівник відмовляється йти у відпустку. 

Отже, графік відпусток — це локальний нормативний акт підприємства, який визначає черговість надання оплачуваних відпусток у календарному році. Він містить відомості про розподіл часу відпусток між працівниками всіх структурних підрозділів. 

За допомогою графіка вирішуються два важливих питання:

  • забезпечується реалізація права працівника на відпочинок, причому з урахуванням його особистих інтересів;
  • враховуються інтереси роботодавця, який має можливість спланувати і забезпечити нормальну роботу підприємства за умови прогнозованої відсутності працівників. 

При складанні графіків ураховуються: 

  • інтереси виробництва;
  • особисті інтереси працівників;
  • можливості для їх відпочинку;
  • вимоги законодавства. 

Складання графіка відпусток передбачає покрокове виконання певних дій, зміст яких наведено нижче:

Крок 1. Початок підготовки графіка відпусток.
Крок 2. Визначення тривалості відпусток працівників.
Крок 3. Розроблення проектів графіків відпусток структурних підрозділів їх керівниками.
Крок 4. Складення кадровою службою зведеного графіка відпусток.
Крок 5. Погодження графіка відпусток з профспілкою підприємства або з іншим представницьким органом трудового колективу.
Крок 6. Затвердження зведеного графіка відпусток працівників керівником підприємства.
Крок 7. Доведення графіка відпусток до відома працівників підприємства.

Вашій увазі було представлено частину інформації з журналу «КАДРОВИК.UA. СПЕЦВИПУСК» № 1: «Відпустки та стаж роботи:особливості надання».