Реєструйся

Анонс журналу «Діловодство» № 3, 2024 (червень)


У Живому журналі e.dilovodstvo.com доступний червневий випуск журналу «ДІЛОВОДСТВО».

У журналі пропонуємо аналіз нового термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи, а саме Національного стандарту України ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять».

Також хочемо повідомити, що нещодавно редакція журналу «Діловодство» організувала вебінар на тему «Уникаємо типових помилок в питаннях діловодства: вимоги, приклади з практики», який можна отримати в записі. Лекція тривала три години, учасники дізналися багато корисної та актуальної інформації.

 

Читайте в червневому журналі «ДІЛОВОДСТВО»

ДІЛОВОДСТВО

Новий термінологічний стандарт з діловодства й архівної справи

ДСТУ 2732:2023 установлює терміни та визначення основних понять, що їх застосовують у сфері діловодства й архівної справи, тому в наукових колах його прийнято називати термінологічним стандартом.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються діловодства та архівної справи (зокрема, в інструкції з діловодства, номенклатурі справ, положенні про службу діловодства, положенні про архів тощо), а також у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

Зразок інструкції з охорони праці для діловода

Інструкції з безпеки праці належать до системи управління охороною праці на підприємстві. Вони є нормативними документами, які містять обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці під час виконання виробничих завдань на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємств

 

ПРАКТИКУМ ДІЛОВОДА

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду: особливості складення та оформлення

 • Особливості укладання та оформлення Акта за формою, передбаченою Правилами № 1000/5
 • Акт є проєктом аж допоки не буде здійснене його зовнішнє погодження з відповідними державними архівними установами
 • Вимоги до тексту Акта про вилучення для знищення документів
 • Зразки Акта про вилучення для знищення документів

 

ВІДПОВІДАЄМО ЧИТАЧАМ

Як запровадити ДСК в установі

Як правильно запровадити ДСК? Чи потрібен наказ на це впровадження від органу управління? Чи директор самостійно може прийняти рішення про впровадження ДСК?

 

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА

Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом

Перевезення вантажів є однією з найзатребуваніших та найпопулярніших транспортних послуг для більшості підприємств в Україні. Сфера застосування договору перевезення на сьогодні доволі широка, тож у цій статті йтиметься про особливості його укладення та виконання.

 

ОФІС

З чого почати роботу спеціалісту з охорони праці на новому підприємстві

Наше життя не стоїть на місці: більшість процесів як у суспільному, так і у виробничому середовищі безупинно та стрімко розвиваються. Не виняток — і професійний шлях людини, зокрема спеціаліста з охорони праці. Окрім необхідності адаптації в новому для себе оточенні, перед посадовою особою з питань охорони праці постає таке важливе завдання, як організація роботи на новому місці. Отже, з чого почати фахівцеві?

 • Основні кроки, які потрібно виконати спеціалісту з охорони праці, розпочавши роботу на новому підприємстві
 • Перелік необхідних документів підприємства за напрямом «Охорона праці» незалежно від сфери його діяльності

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

Поширені правила «цифрового» спілкування

Електронна пошта та різні месенджери дедалі більше витісняють традиційне паперове листування й телефонні дзвінки у спілкуванні з контрагентами, клієнтами і споживачами. Цифровізація сучасного ділового спілкування дала поштовх для усталення певних правил комунікативного етикету, яких варто дотримуватися під час спілкування електронними засобами.

 

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

Зауваги до множини іменників: уникаємо помилок

До яких іменників не можна додати закінчення -s чи -es, як передати множинність незлічуваних іменників і коли літера s у кінці слова залишається — у статті.

 • Стисло про іменники, що потребують особливої уваги
 • Як уникнути типових помилок

 

ПИШЕМО ПРАВИЛЬНО

Уживання прийменника «по»

 • Правила та зауваги до вживання прийменника по
 • Узгодження прийменника по з іменником і прикметником
 • Типові помилки та як їх уникнути

 

ЦІКАВО ЗНАТИ

Актові книги: з історії і традицій українських службових документів

У сучасних документах, включаючи Конституцію України та чинне законодавство, а також у науковій практиці, термін «акт» широко вживається й до нині. Однак в минулому (у певний історичний період) в поняття «акт», «актова книга» вкладалося зовсім інше значення.

 

Читати випуск

Придбати «ДІЛОВОДСТВО»

 

Джерело: журнал «ДІЛОВОДСТВО»


Електронна версія журналу «Діловодство»

 • документаційні процеси
 • ведення журналів реєстрації
 • зразки документів
 • складання й оформлення службових документів
 • особливості роботи архіву на підприємстві
 • функціонування системи електронного документообігу
 • прості форми подання інформації (таблиці, схеми, алгоритми тощо)
 • юридичні консультації щодо документування господарських процесів

0 (800)219-977
podpiska@mediapro.ua
e.dilovodstvo.com

Матеріали до теми


Впровадження лікарської резидентури за вузькопрофільними лікарськими спеціальностями
Міністерство охорони здоров’я вперше за історію української медичної освіти запроваджує лікарську резидентуру. Це — етап післядипломної медичної освіти, який триває ...
Закріплення на всій території України єдиного київського часу та відміна переходу на «зимовий» час: проєкт Закону № 4201
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні. На нещодавньому засіданні ...
Що входить у поняття «ресурсний стан» і чому він такий важливий
Психосоціальна підтримка працівників має стати пріоритетною частиною загальної політики безпеки і здоров’я на роботі. Системна турбота про психічне здоров’я так ...