Реєструйся

Спрощений режим регулювання трудових відносин: інформує Інспекція праці


В умовах повномасштабної війни в Україні однією з найголовнішої умови для перемоги є підтримка держави, яка всі свої можливості спрямовує на забезпечення Збройних Сил України. Сплата податків важлива як ніколи. Кожен, хто вважає себе українцем і громадянином нашої держави має розуміти, що задекларована праця – це шлях до вільної, незалежної, економічно сильної держави.

З метою спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність 19 липня 2022 року було прийнято Закон України від 19 липня 2022 року № 2434-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність», яким впроваджено спрощений режим регулювання трудових відносин.

 

Коли застосовується спрощений режим регулювання трудових відносин

Спрощений режим регулювання трудових відносин (далі – спрощений режим) застосовується до трудових відносин, що виникають:

  • між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;

або

  • між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Спрощений режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах. Такий режим передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі.

Семінар-інтенсив «Запитання гарячої лінії» від проєкту «КАДРОВИК.UA» (у запису) за вигідною ціною

 

Ведення документації у разі спрощеного режиму трудових відносин

Вимоги щодо ведення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчої документації, в тому числі щодо режиму робочого часу та часу відпочинку, відпусток, а також інших документів з питань, що врегульовані трудовим договором, не поширюються на роботодавців, які застосовують спрощений режим.

Обов’язок щодо ведення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, подання звітності стосовно персоналу до державних органів покладається на роботодавця.

В умовах спрощеного режиму та за умови, що це не суперечить іншим положенням КЗпП України, сторони трудового договору можуть з урахуванням положень глави III КЗпП України на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини щодо:

  • виникнення і припинення трудових відносин;
  • системи оплати праці;
  • норм праці;
  • розміру заробітної плати з урахуванням встановленої законом мінімальної заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;
  • норм робочого часу та відпочинку з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій, визначених КЗпП України.

Регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором.

 

Коли можна укладати безстроковий або строковий трудовий договір

За взаємною згодою працівника та роботодавця може укладатися безстроковий або строковий трудовий договір.

Строковий трудовий договір укладається на визначений строк або на час виконання певної роботи.

Якщо строковим трудовим договором не визначено умов його поновлення, такий трудовий договір вважається припиненим у визначений в договорі строк або після завершення виконання робіт.

Трудовий договір укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із сторін).

За згодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути укладений у формі електронного документа відповідно до Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV«Про електронні документи та електронний документообіг».

Працівник і роботодавець за їх згодою можуть визначати у трудовому договорі також інші, крім встановлених КЗпП України, підстави припинення або розірвання трудового договору.

Пам’ятайте, задекларована праця – це ваша репутація і ваш успіх!

Джерело: Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Семінар «Робота кадрових підрозділів у тривалий період воєнного стану»

Матеріали до теми


Чи може підприємство прийняти на роботу студента, що проходить практику та навчається на стаціонарі?
ЗАПИТАННЯ Чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить ...
Програми професійній адаптації ветеранів з подальшим працевлаштуванням: Уряд ухвалив нову постанову
У вівторок, 9 липня, Кабінет Міністр України ухвалив важливу постанову, необхідну для забезпечення професійної адаптації ветеранів і ветеранок війни, членів ...