Реєструйся

Атестація робочого місця за умовами праці машиніста (кочегара) котельні


У період опалювального сезону набуває актуальності питання атестації за умовами праці робочого місця машиніста (кочегара) котельні, основна мета якої полягає у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільги і компенсації залежно від умов праці. Також за результатами атестації визначаються невідкладні заходи щодо поліпшення безпеки праці.

Оскільки посада машиніста (кочегара) котельні відноситься до категорії робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, то відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний організувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вжити заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 № 442, відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства. За порушення терміну та порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, роботодавець несе адміністративну відповідальність згідно з частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Атестація проводиться на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону праці» під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Якщо ж підприємство не проведе атестацію і не надаватиме працівникам належні гарантії та пільги і компенсації в порядку, визначеному законодавством, то працівник має право звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального і морального збитку. У такому разі відсутність проведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності, але, навпаки, стане доказом його провини.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації