Реєструйся

Чи може роботодавець змусити працівника пройти обов’язковий медичний огляд?


Роз’яснення надає в. о. начальника відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Черкаській області Марія Сікач.

Відповідно до статті 159 Кодексу законів про працю України працівник зобов’язаний проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Згідно зі статтею 169 КЗпП обов’язкові попередні (при прийнятті на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246 (далі — Порядок).

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

  • визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Відповідно до статті 46 КЗпП та розділу ІІІ Порядку роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляд, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.