...
Реєструйся

Чи можна прописати в трудовому договорі умову, що працівник — водій автотранспортних засобів, звільняючись, має повернути витрачені на його навчання кошти?


Підприємство займається перевезенням легкових автомобілів власними автовозами з країн ЕС в Україну. Є постійна потреба в кадрах. Залучаючи нових працівників, підприємство зіткнулося з проблемою їх недостатньої підготовки. Чи можна прописати в трудовому договорі пункт про повернення під час звільнення працівником — водієм автотранспортних засобів коштів, витрачених на його підготовку та навчання?

Так, можна.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 127/151 затверджено Положення про професійне навчання працівників на виробництві, яке стосується загального кола працівників.

Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487 (далі — Порядок № 487). Згідно з пунктом 3 цього Порядку підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування, проводяться акредитованим у визначеному законодавством порядку закладом, який зареєстрований у територіальних органах із надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України за його місцезнаходженням. У разі коли зазначена діяльність здійснюється філією, така філія обліковується в територіальному органі з надання сервісних  послуг МВС за її місцезнаходженням.

Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України від 5 квітня 2016 року № 255/369/132/344. Міністерство внутрішніх справ України створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері. Інструкцію про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 7 грудня 2009 року № 515.

Умови й порядок відшкодування зазначених витрат та їх розмір сторони визначають за взаємною домовленістю. При цьому умови договору не повинні суперечити закону. Обов’язок працівника відшкодувати роботодавцеві його витрати зазвичай передбачається у випадках, коли працівника буде відраховано з навчального закладу за неуспішність, порушення дисципліни чи з інших неповажних причин або якщо після закінчення навчання працівника буде звільнено до закінчення обумовленого строку відпрацювання за порушення трудової дисципліни чи з інших неповажних причин.

Микола Бойко
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат

Повна відповідь на поставлене запитання — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика» «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 3, 2017