Передплати журнал

Чи можна вважати навчання на денному відділенні трудовим стажем?


Чи фіксується в трудовій книжці період навчання на денному відділенні у виші?

Трудову книжку оформляють кожному працівнику, який офіційно влаштований на роботу на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів (ч. 2 ст. 48 Кодексу законів про працю України та п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, далі — Інструкція № 58). На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуть тільки за місцем основної роботи.

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики від 08.11.2013 р. № 748/2354/5 Інструкцію № 58 доповнено новим положенням, за якою трудові книжки оформляються на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, котрі здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності. Запис у трудову книжку про стажування студентів, учнів вносить підприємство, установа або організація, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста на підставі наказу про проходження стажування (п. 2.17 Інструкції № 58).

Відповідно до пункту 2.16 Інструкції № 58 для студентів, учнів які мають трудові книжки, навчальний заклад вносить записи про час навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів на підставі наказів про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів. Період роботи вказаних студентів, учнів у студентських таборах, при проходженні виробничої практики і при виконанні науково-дослідної господарсько-договірної тематики і при проходженні стажування підтверджується відповідною довідкою із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. На підставі цих довідок навчальні заклади забезпечують занесення до трудових книжок студентів, учнів відомостей про роботу та стажування.

Відповідно до пунктів 2.18, 2.19 Інструкції № 58 для студентів, які раніше не працювали та у зв’язку з цим не мали трудових книжок, відомості про час навчання, включаючи час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок вносяться підприємством, де надалі вони будуть працювати. Записи про час навчання вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на вказаному підприємстві.

Автор — Василь Грицик

Джерело: uz.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків