Реєструйся

Чи надається перевага працівникам передпенсійного віку в залишенні на роботі при реорганізації підприємства


Як консультує Головне управління Держпраці в Рівненській області, при реорганізації (крім ліквідації) підприємства попередньо повинні визначити організаційну структуру нових підприємств із зазначенням структурних підрозділів, посад і кількості працівників. Після затвердження органами управління підприємствами наказів про організаційну структуру нових підприємств, що виникають в результаті реорганізації, стверджують їх штатні розписи із зазначенням кількості певних посад і штатних одиниць, необхідних підприємствам. Щоб визначити працівників, які підпадають під скорочення, необхідно враховувати переважне право на залишення на роботі. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається категоріям працівників, зазначеним у статті 42 КЗпП, а також іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України та колективним договором.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається працівникам, яким залишилося менше 3 років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат, відповідно до абзацу десятого частини другої статті 42 КЗпП.

Варто зазначити, що роботодавець зобов’язаний попередити працівників про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за 2 місяці до скорочення.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації