Чи нараховується зарплата за період прогулу?


Одинока мати не виходить більше місяця на роботу без поважних причин. Звільнити за прогул на підприємстві її не мають права. Чи оплачується період прогулу?

Відповідно до ст. 94 КЗпП заробітна плата ― це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. У зв’язку із цим за період прогулу заробітна плата працівнику не нараховується.

Якщо працівник був відсутній на робочому місці без поважних причин повний календарний місяць, за який здійснюються розрахунки щодо нарахування заробітної плати, то заробітна плата (основна ― посадовий оклад, тарифна ставка, оклад) працівникові за цей місяць не нараховується. Якщо працівник був відсутній на робочому місці без поважних причин окремі дні (години), то основна заробітна плата нараховується виходячи з відпрацьованого працівником робочого часу (фактично виконаної роботи).

Премія, як уже згадувалося, працівникові за місяць, у якому мало місце дисциплінарне стягнення, не нараховується.

Доплати та надбавки, які належать до виплати (скажімо, надбавка за вислугу років/стаж роботи, знання та використання в роботі іноземної мови, доплати за суміщення професій/посад, роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці тощо) розраховуються у відсотках до основної заробітної плати (фактично нарахованого залежно від відпрацьованих годин/днів посадового окладу, тарифної ставки, окладу). А тому якщо працівник був відсутній на робочому місці без поважних причин повний календарний місяць і йому не нараховано основної заробітної плати, то відповідно й не нараховуються доплати та надбавки. Коли ж працівник був відсутній на робочому місці без поважних причин окремі дні (години), то доплати та надбавки нараховуються у відсотках до фактично нарахованого посадового окладу, тарифної ставки, окладу.

Наявність дисциплінарного стягнення, зокрема й за прогул, може бути підставою (якщо це передбачено внутрішніми нормативними документами підприємства ― колективним договором, положенням про оплату праці тощо) для позбавлення працівника таких виплат заохочувального характеру, як надбавки за високу професійну майстерність та високі досягнення в праці.

Світлана Цимбалюк,
декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук.

Повний текст статті щодо дій кадрової і бухгалтерської служби у разі прогулу одинокої матері та правильного оформлення — у газеті «Кадри і зарплата», № 22, 2016.

Придбати газету