Чи нестиме роботодавець відповідальність за виплату заробітної плати 1 раз на місяць у період карантину, якщо працівники працюють дистанційно


Так, нестиме.

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) та статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Отже, вимога щодо виплати заробітної плати частіше 1 разу на місяць — це норма, яка установлена законодавством і якої роботодавець зобов’язаний неухильно дотримуватися.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Згідно зі статтею 36 Закону № 108 за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Крім того, у разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за 1 місяць, виплати їх не в повному обсязі до роботодавця згідно з абзацом четвертим частини другої статті 265 КЗпП застосовуються фінансові санкції — накладається штраф у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення.

Готові кейси та відповіді на запитання кадровиків можна знайти в рубриці «Запитання гарячої лінії» журналу «КАДРОВИК.UA»

В свіжому випуску «КАДРОВИК.UA» № 6 шукайте такі роз’яснення:

— Чи оплачується листок непрацездатності працівникові у разі перебування його у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину?

— Як табелювати працівників при простої на період карантину?

— Працівник звільнився з роботи за власним бажанням 14 травня 2020 року, а 18 травня звернувся на це саме підприємство з вимогою скасувати наказ про звільнення й поновити його на роботі, оскільки він не зміг працевлаштуватися на інше підприємство. Як діяти в такій ситуації?

— Працівникові було надано щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні із 17 квітня до 13 травня 2020 року за відпрацьований робочий рік із 22 травня 2019 року до 21 травня 2020 року. Він просить надати йому з 18 травня 2020 року щорічну основну відпустку за наступний робочий рік — із 22 травня 2020 року до 21 травня 2021 року. Чи має працівник право на таку відпустку?

— Чи потрібно включати у штатний розпис посади зовнішніх сумісників?

— Чи враховуються святкові й неробочі дні при наданні додаткової відпустки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорій 1 і 2?

— Чи потрібна згода працівника для запровадження на підприємстві дистанційної роботи на період карантину?

— Чи може працівник звільнитися за власним бажанням під час відпустки без збереження заробітної плати?

— Чи можна сумісникам оголосити простій?

— Як діяти у ситуації, коли працівник відмовляється йти у відпустку без збереження заробітної плати на період карантину?

— Чи можна перемістити працівника на інше робоче місце без його згоди?

— Чи може роботодавець вимагати від працівників проходження періодичних медичних оглядів у період карантину?

— Чи можна звільнити у зв’язку зі скороченням штату працівницю, яка є розлученою жінкою і має 8-річну дитину?

— Чи вважається вона одинокою матір’ю?

— Чи зараховується до строку випробування період простою?

— Чи можна внести до трудової книжки працівника запис про оголошення догани?

— Чи можна надати працівникові щорічну відпустку зі святкового дня?

— Як діяти у ситуації, коли працівник відмовляється йти у щорічну відпустку в поточному році згідно з графіком відпусток

 

 

 

Матеріали до теми


Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...
Спеціаліст працює на двох посадах: чи можна на одну з них ввести простій?
Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, ...