Передплати журнал

Чи оплачуються вихідні дні, не засвідчені листком непрацездатності?


Запитання:

Працівник перебував на стаціонарному лікуванні. Лікувальний заклад закрив йому ЛН п’ятницею. В графі «стати до роботи» проставлено «в поліклініку за місцем проживання». Субота й неділя — вихідні дні на підприємстві, працівник звернувся в поліклініку в понеділок. Дільничний лікар видав продовження ЛН з відміткою «порушення режиму». Як оплатити цей ЛН?

Відповідь:

Листок непрацездатності (далі — ЛН) оплачується на загальних підставах, водночас дні тимчасової непрацездатності, не засвідчені ЛН, а саме субота й неділя оплаті, не підлягають.

Форму бланка, порядок оформлення та видачі ЛН визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 (далі — Інструкція № 455) та Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 листопада 2004 року №532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).

Зокрема зазначеними вище документами вказано, що: ЛН — це документ яким засвідчується період тимчасової непрацездатності або період вагітності та пологів; період тимчасової непрацездатності, може настати внаслідок захворювання, травми, потреби здійснення догляду за хворою дитиною або дорослим членом сім’ї, вагітності та пологів або інших страхових випадків, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон №1105); період тимчасової непрацездатності, який є наслідком одного страхового випадку, може засвідчуватися одним або кількома ЛН.

Листок непрацездатності, який видається під час першого звернення хворого до медичного закладу, називається «первинний», а кожен наступний — «продовження листка», про що ставиться відповідна відмітка безпосередньо на бланку ЛН.

Згідно з частиною 2 статті 22 Закону № 1105 допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, непов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) застрахованим особам починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах,установлених законодавством.

У запитанні йдеться про засвідчення одного страхового випадку,перші п’ять днів якого вже оплачено за рахунок підприємства, тому ЛН, виданий працівникові з понеділка, повністю оплачується за рахунок Фонду.

Згідно з частиною 1 статті 31 Закону № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку ЛН, а в разі роботи за сумісництвом — копія ЛН, засвідчена підписом керівника й печаткою за основним місцем роботи.

Якщо субота й неділя не засвідчені ЛН, то й оплачувати їх за рахунок Фонду нема підстав.

Водночас видача й продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, здійснюються тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем (фельдшером), про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності (п. 1.7 Інструкції № 455).

Отже, видати ЛН працівникові на суботу й неділю лікар не може, бо не проводив огляду, через те що хворий не з’явився на прийом.

Графік роботи кожного окремого закладу охорони здоров’я встановлює його керівництвом за погодженням з відповідними інстанціями. На сьогоднішній день більшість поліклінік працює шість днів на тиждень, відповідно в суботу відбувається прийом громадян на загальних умовах або в черговому режимі. Тобто працівник не повинен був чекати до понеділка, щоб звернутися до поліклініки за продовженням ЛН.

До того ж працівник міг звернутися за продовженням ЛН одразу після виписки зі стаціонару, тобто в п’ятницю і не втратив би допомогу з тимчасової втрати працездатності за суботу й неділю.

Відповідь надав Микола Постернак, експерт журналу «КАДРОВИК.UA», експерт з питань соціального страхування.