Чи потрібно отримувати нове посвідчення з охорони праці при переході на роботу на інше підприємство


Згідно статті 13 Закону«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (далі — Закон № 2694), на підприємстві має бути створена або служба охорони праці, або мають бути певні посадові особи, які виконуватимуть функції, пов’язані з охороною праці.

Обов’язковість створення служби охорони праці у роботодавця залежить від кількості працівників.

Відповідно до статті 15 Закону № 2694, якщо у роботодавця працює 50 та більше осіб, то роботодавець має створити окремий підрозділ у вигляді служби охорони праці. Так служба створюється відповідно до положення про службу охорони праці, що розробляється роботодавцем, відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого Наказом  Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004 року  № 255 (далі — Типове положення про охорону праці). У внутрішньому положенні про службу охорони праці роботодавець має навести цілі, завдання, визначити склад служби та її основні функції. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Якщо на підприємстві працює менше ніж 50 осіб, функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Щодо сумісництва, то воно можливе лише у вільний від основної роботи час.

Якщо ж на підприємстві працює менше 20 осіб, то для виконання функцій охорони праці на договірних засадах можуть залучатися сторонні спеціалісти, які мають відповідну підготовку.

Нормативні документи з охорони праці встановлюють конкретні вимоги до спеціалістів з охорони праці в плані кваліфікації, навчання та перевірки знань.

Згідно з п.1.5 Типового положення про службу охорони праці, керівники та спеціалісти служби охорони праці повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами.

Крім цього, п.1.6 Типового положення про службу охорони праці встановлює, що навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Такі ж вимоги по проведенню навчання та перевірки знань з питань охорони праці встановлюють пп.3.1, 3.11, 5.1, п.5 Додатка 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15. А згідно з п.1.17 цього положення, не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Відповідно до п.5.6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Тому інженеру з охорони праці при переході на роботу на інше підприємство необхідно отримувати нове посвідчення з охорони праці.

 

 

Матеріали до теми


Безвісті зниклий мобілізований працівник та виплата середнього заробітку
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством ...
Оформлення лікарняних для переселенців за кордоном: спрощення процедури
МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма ...
Робота за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій
Чи можна працевлаштуватися на роботу за сумісництвом як ВПО, якщо на основному місці роботи працівникові оформлено простій? Чи може він ...