Чи повинен працівник виконувати свої трудові обовязки після того, як його попередили про майбутнє вивільнення у зв’язку зі скороченням штату?


КАДРОбудні. Четвер. Звільнення

Чи повинен працівник виконувати свої трудові обовязки після того, як його попередили про майбутнє вивільнення у зв’язку зі скороченням штату?

Так, повинен.

Згідно з частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Пунктом 1 статті 40 КЗпП передбачено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Відповідно до частини першої статті 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Попередження працівника про майбутнє вивільнення у зв’язку із скороченням штату не означає припинення трудових відносин.