...
Реєструйся

Чи повинен власник підприємства, який виконує управлінські функції, бути працевлаштованим на даному підприємстві: роз’яснення Мінекономіки


Міністерство економіки України листом від 24 травня 2023 року № 4706-05/23807-09 «Щодо деяких питань трудового законодавства» надає роз’яснення щодо того чи повинен власник підприємства, який виконує управлінські функції, бути працевлаштованим на даному підприємстві.

Відповідно до статей 65 і 128 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) керувати підприємством, установою, організацією може як сам власник (засновник), так і найманий працівник.

Особливий працівник-директор. Спецвипуск від «КАДРОВИК.UA»

У разі, якщо підприємством, установою, організацією керує найманий працівник, то між ним і роботодавцем виникають трудові відносини.

Водночас ГКУ надає власнику (засновнику) підприємства право самостійно здійснювати управління підприємством, якщо це передбачено установчими документами.

Слід розуміти, що юридично засновник виконує не обов’язки директора підприємства, а лише покладені на нього певні управлінські функції. І це головна його відмінність від директора — найманого працівника.

Виконання засновником обов’язків директора регламентується такими нормами законодавства як:

  • частина друга статті 65 і частина четверта статті 128 ГКУ, відповідно до якої засновник може здійснювати свої права на управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи на основі статуту або інших установчих документів;
  • частини третя і четверта статті 8 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до якої вести бухгалтерський облік, а отже, підписувати фінансову, податкову та іншу звітність має право власник (засновник) підприємства;
  • пункту 48.5.1 статті 48 Податкового кодексу України, відповідно до якого власник може підписувати податкову декларацію самостійно.

Кадровий аудит на вашому підприємстві від КАДРОВИК.UA – підготуйтеся до перевірки органів контролю

Законодавство не зобов’язує власника (засновника) підприємства, який виконує певні управлінські функції, укладати з самим собою будь-які угоди, у тому числі трудовий договір. У такому випадку трудові відносини не виникають. Отже, на такого керівника підприємства не можуть бути розповсюджені гарантії, передбачені законодавством для найманих працівників, зокрема, нарахування і виплата заробітної плати за виконану роботу.

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


Чи має право роботодавець розглядати електронний та паперовий листки непрацездатності як один випадок тимчасової непрацездатності, якщо паперовий листок має дані про продовження електронного листка непрацездатності: роз’яснення ПФУ
Пенсійний фонд України листом від 29 січня 2024 року № 2800-030401-8/5715 «Щодо листка непрацездатності» надає роз’яснення щодо того, чи має ...
Чи набуває працівник право на додаткову відпустку на дітей під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: роз’яснення Мінекономіки
Міністерство економіки України листом від 05 червня 2023 року № 4706-05/26141-09 «Щодо деяких питань законодавства про працю» надає роз’яснення чи ...
До досягнення якого віку дитиною опікуни та піклувальники мають право на додаткову соціальну відпустку: роз’яснення Мінекономіки
Міністерство економіки України листом від 21 червня 2023 року № 4706-05/30060-09 «Щодо деяких питань законодавства про працю» надає роз’яснення до ...
Чи має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності працівник, який під час дії воєнного стану не виходить на роботу з нез’ясованих причин: роз’яснення ПФУ
Пенсійний фонд України листом від 30 березня 2023 року № 12195-15368/У-03/8-2800/23 «Про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по ...