...
Реєструйся

Мінекономіки про відмінності та сфери застосування трудового та цивільно-правового договору


Міністерство економіки України листом від 24 травня 2023 року № 4706-05/23807-09 «Щодо деяких питань трудового законодавства» надає роз’яснення про відмінності та сфери застосування трудового та цивільно-правового договору.

Так, частиною другою статті 2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), зокрема, передбачено, що працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Відповідно до частини першої статті 21 КЗпП трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем — фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець — фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Підміна трудових відносин цивільно-правовими – читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Водночас згідно з чинним законодавством виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватися як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема, на підставі цивільно-правового договору.

При укладенні цивільно-правового договору на виконання певної роботи чи з надання певних послуг слід керуватись цивільним законодавством.

Відповідно до частини першої статті 626 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Статтею 837 ЦКУ визначено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Крім цього, згідно з частиною першою статті 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Оскільки стосунки сторін за договором підряду регулюються ЦКУ, а не КЗпП, вони не є трудовими правовідносинами.

Мінекономіки зазначає, що надання роз’яснень щодо укладення з особами договорів цивільно-правового характеру виходить за межі компетенції Мінекономіки.

Також писали:

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Вебінар «Трудовий договір vs цивільно-правовий договір»

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


Про переведення зі строкового трудового договору на безстроковий
СИТУАЦІЯ Працівниця, котра заміщувала тимчасово відсутню колегу, уклала з роботодавцем строковий трудовий договір. Нещодавно вона дізналася, що колега звільнилася, тому ...
На кого покладено організацію суспільно корисних робіт «Армії відновлення»?
Війна вплинула на зайнятість населення, зруйнувала багато робочих місць. Проєкт «Армія відновлення» запроваджено Урядом України восени 2022 року з метою ...
Спрощений режим регулювання трудових відносин: працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору
Регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором. У трудовому договорі зазначається інформація про ...