Реєструйся

Чи сказано перевіркам «Ні»? Позиція Мінсоцполітики


19 березня 2019 року Кіровоградський окружний адміністративний суд прийняв рішення у справі № 1140/2746/18, яке підтверджує позицію про необхідність скасування (перегляду) Постанов КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 року № 295 (далі — Постанова № 295), «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11 лютого 2015 року № 96 та розпорядження КМУ «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» від 5 вересня 2018 року № 649-р.

Народний депутат Оксана Продан звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням терміново ініціювати перегляд (скасування) вищевказаних нормативно-правових актів як таких, що суперечать Конституції України та законам України.

У відповідь на звернення Мінсоцполітики нагадує, що Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється відповідно до вимог КЗпП, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», конвенцій Міжнародної організації праці № 81 «Про інспекцію праці у промисловості і торгівлі» (1947 року) та № 129 «Про інспекцію праці у сільському господарстві» (1969 року). Принципи здійснення державного контролю, його правові та організаційні засади визначено Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Статтею 259 КЗпП встановлено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю здійснює Держпраці. Постановою № 295 затверджено Порядок здійснення державноro контролю за додержанням законодавства про працю.

Порядком передбачено нові підходи у відносинах держави та бізнесу. Згідно з нормами Порядку пріоритетним напрямом роботи інспекторів праці є профілактична робота та консультування роботодавців з питань додержання законодавства про працю.

Крім цього, позитивним нововведенням Порядку є зaпровадження ефективного механізму виявлення неоформлених працівників, спрямованого на подолання незадекларованої праці та легалізації доходів громадян.

Розпорядженням № 649-р передбачається проведення органами Держпраці, ДФС, ПФУ, Нацполіції, іншими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування до 5 жовтня 2018 року інформаційнo-роз’яснювальної кампанії про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин, а з 5 жовтня 2018 року — комплексних заходів щодо детінізації зайнятості.

Позитивний вплив реалізації Розпорядження № 649-р та Порядку підтверджує інформація, надана ПФУ, щодо тенденції збільшення кількості застрахованих осіб. 

Водночас Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державноro нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки тa відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Посилаючись на зазначені законодавчі акти, Мінсоцполітики дійшло висновку, що Постанова № 295, Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене Постановою № 96, та Розпорядження № 649-р узгоджуються з актами вищої юридичної сили та видані Кабінетом Міністрів України на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Аналогічної думки дотримується, зокрема, Окружний адміністративний суд міста Київ, яким 26 грудня 2018 року винесено рішення у справі № 826/8917/17. Судом встановлено, що оскаржувана Постанова № 295 відповідає актам вищої юридичної сили та видана на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.На завершення Мінсоцполітики зазначило, що скасування зазначених нормативно-правових актів призведе до тінізації ринку праці, погіршення бізнес-клімату, зниження інвестиційної привабливості країни і як наслідок

більшення дефіциту Бюджету та погіршення матеріального стану населення.