Реєструйся

Чи зберігається протягом двох тижнів середній заробіток за працівником, який у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку іншого працівника працював на вищеоплачуваній посаді?


Працівник із постійного місця роботи був переведений на іншу посаду на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку іншого працівника. Після виходу на роботу останнього працівник буде переведений на своє основне постійне нижчеоплачуване місце роботи. Чи зберігається в цьому випадку за працівником попередній середній заробіток протягом двох тижнів із дня переведення (відповідно до частини першої ст. 114 КЗпП)?

Ні, не зберігається.

Згідно з частиною третьою статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР, за працівником, який перебуває у відпустці, зокрема для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зберігається місце роботи (посада).

На час перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку роботодавець може прийняти іншого працівника на умовах строкового трудового договору, що відповідає нормам частини другої статті 23 КЗпП.

Строковий характер має і переведення працівника на посаду (роботу) на час перебування іншого працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Важливо, щоб під час оформлення переведення працівника було відображено строковий (тимчасовий) характер такого переведення. У заяві працівника про переведення на іншу посаду (роботу) та в наказі має бути чітко зазначено, що працівник переводиться до дня фактичного виходу на роботу основного працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Працівник має бути переведений на своє постійне місце роботи в день, який передує дню виходу на роботу працівника, котрий перебував у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Переведення оформляється наказом керівника підприємства. Для цього заяви працівника не потрібно, оскільки таку згоду він виклав у заяві про переведення на посаду (роботу) до дня фактичного виходу на роботу основного працівника.

Ураховуючи строковий (тимчасовий) характер переведення працівника на посаду (роботу) на час перебування іншого працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за працівником не зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів із дня переведення відповідно до частини першої статті 114 КЗпП.

Із іншими цікавими запитаннями та вичерпними відповідями на них можна ознайомитися у вкладенні до журналу «Довідник кадровика» — «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 8, 2017, у рубриці «Запитання фахівця».

 

Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, докт. екон. наук.