Чиновники більше не зобов’язані подавати декларацію в день звільнення


З 1 січня 2020 року розпочався черговий етап подання щорічних декларацій за 2019 рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 168/19 від 12 грудня 2019 року з 1 січня 2020 року введено нову форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

НАЗК також повідомило про набуття чинності новою редакцію Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої цим само наказом.

З Порядку вилучено норму, яка зобов’язувала суб’єкта декларування при звільненні за власною ініціативою подавати декларацію в день фактичного звільнення.

Згідно з новою редакцією Порядку декларація перед звільненням — декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону (це, зокрема, особи, які входять до складу наглядової ради держбанку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку; господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 % акцій (часток) належать державі; представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації).

Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у Законі про запобігання корупції.

Розширено коло близьких осіб і членів сім’ї декларантів, а також звужено коло осіб, стосовно яких НАЗК має право складати адмінпротоколи про корупцію. Також НАЗК роз’яснило питання декларування автомобіля, придбаного за межами України, а такожособливості декларування банківського рахунка.