ЦПД та трудовий договір: як правильно укладати?


Держпраці у Рівненській області роз’яснює:

• Що таке трудовий договір та що таке цивільно-правовий договір?

• Які ознаки трудового договору?

• Робота за цивільно-правовим договором 

• Яка різниця між трудовим і цивільно-правовим договором?

Що таке трудовий договір та що таке цивільно-правовий договір?

Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою:

• працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові;

• власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Також, хочу зауважити, що порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затверджений постановою КМУ від 17 червня 2015 року № 413 затверджено Порядок подання та форма повідомлення про прийняття працівника на роботу. Повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу подається за місцем обліку роботодавця як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, є обов’язкове і має бути подане до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

В окремих випадках робота може виконуватися не за трудовим договором, а на іншій юридичній підставі. Зокрема, можливе виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Виходячи зі змісту норм статті 626 Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ), цивільно-правовим договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Які характерні ознаки трудового договору?

Характерними ознаками трудових відносин є:

• систематична виплата заробітної плати за процес праці (а не її результат);

• підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку;

• виконання роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором професій України;

• обов’язок роботодавця визначити робоче місце;

• дотримання правил охорони праці на підприємстві, в установі, організації.

Робота за цивільно-правовим договором

Почнемо з того, що найбільш поширеними серед цивільно-правових договорів  є договори на виконання робіт, так звані договори підряду та надання послуг.

Виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру проводиться на умовах визначених самим договором між замовником та виконавцем.

Виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, самостійно організовує свою роботу (якщо іншого не передбачено цивільно-правовим договором) і виконує її на власний ризик. Питання використання матеріалів та інструментів, необхідних для надання послуг або виконання робіт, визначається умовами цивільно-правового договору. Законодавство про працю на такі відносини не поширюється.

Трудовий чи цивільно-правовий договір — яка різниця?

Отже, різниця між трудовим і цивільно-правовим договором починається з визначення сторін договору. Так, сторонами трудового договору є працівник і роботодавець, а цивільно-правового — замовник і виконавець.

За працівником, з яким укладено трудовий договір, зберігаються гарантії і компенсації, встановлені законодавством про працю, а саме:

• 40-годинний робочий тиждень, гарантоване встановлення на протязі робочого дня чи зміни обідньої перерви, або часу для прийняття їжі, встановлення щотижневих вихідних;

• забезпечення належних умов праці;

• збереження робочого місця та заробітної плати за час перебування на листку непрацездатності;

• гарантоване право на щорічну відпустку із збереженням робочого місця і заробітку;

• гарантії і компенсації за роботу у шкідливих умовах праці, роботу в нічний час, у святкові та неробочі дні. • соціальне страхування, в тому числі і на майбутнє пенсійне забезпечення;

• дотримання норм з охорони праці та інші норми що регламентуються трудовим законодавством.

При цьому виконавець робіт за цивільно-правовим договором отримує лише грошову винагороду за виконані роботи та надані послуги.

Матеріали до теми


Інформація про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин як підстава для перевірки
Головне управління ДПС у Кіровоградській області нагадує, що відповідно до статті 1 Закону України від 24 березня 1995 року № ...
Призупинення трудового договору: передумови, причини, наслідки
Міністерство економіки України розглянуло запит на отримання публічної інформації від 27 квітня 2022 року щодо деяких питань трудового законодавства та ...