...
Реєструйся

Депутати планують встановити доплати працівникам охорони здоров’я


Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я).

Проектом (реєстр. № 1332) пропонується доповнити статтю 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я положеннями, згідно з якими медичним і фармацевтичним працівникам надається право на отримання:

— щомісячної надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я у таких розмірах: понад 3 роки — 10 %; понад 10 років — 20 %; понад 20 років — 30 %;
— щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
— допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
— доплати в розмірі 25 % щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

На думку членів Комітету, реалізація норм даного проекту сприятиме підвищенню рівня матеріального забезпечення працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зростанню престижності їх праці, створенню передумов для забезпечення висококваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я, розташованих насамперед у сільській місцевості та селищах міського типу.

Народні депутати взяли також до уваги, що аналогічні запропонованим у законопроекті соціальні гарантії вже поширюються на працівників культури і освіти, і їхнє поширення на працівників охорони здоров’я сприятиме встановленню соціальної справедливості в оплаті праці зазначених категорій працівників.