Реєструйся

Тенденції ринку праці в реаліях сьогодення


Рівень та динаміка обсягів виробництва є одними з визначальних критеріїв економічного розвитку, оскільки промисловість перебуває у тісному взаємозв’язку з ринком праці.

За підсумками 2014 року індекс промислової продукції становив 89,3 %, у грудні 2014 року порівняно з листопадом та груднем 2013 року — відповідно 97,9 % та 82,1 %.

Номінальний ВВП за III квартал 2014 року становив 428 163 млн. грн. Реальний ВВП за III квартал 2014 року порівняно з III кварталом 2013 року (у постійних цінах 2010 року) склав 94,7 %, а порівняно з II кварталом 2014 року, з урахуванням сезонного фактору — 97,7 % .

Негативні явища в економіці країни критично вплинули на основні тенденції ринку праці:

— рівень економічної активності населення знизився, з 65,2 % за 9 місяців 2013 року до 63,0 % за 9 місяців 2014 року. У тому числі серед осіб працездатного віку цей показник знизився з 73,2 % за 9 місяців 2013 року до 71,9 % за 9 місяців 2014 року.

— чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, зменшилася на 1,1 млн. осіб та за 9 місяців 2014 року становила 18,3 млн. осіб. Кількість зайнятих осіб працездатного віку становила 17 млн. 395 тис. осіб (за 9 місяців 2013 року — 17 млн. 981 тис. осіб).

— рівень зайнятості населення знизився з 60,6 % за 9 місяців 2013 року до 57,4 % за 9 місяців 2014 року. Зниження рівня зайнятості відбулося в усіх регіонах. Рівень зайнятості серед працездатних осіб становив 65,3 % (за 9 місяців 2013 року — 67,6 %).

Кількість зайнятих, які працювали в неформальному секторі економіки за 9 місяців 2014 року становила 4,6 млн. або 25 % від загальної кількості зайнятого населення. Серед неформально зайнятих осіб, значна частка була зайнята в сільському, лісовому та рибному господарстві (41,3 %). Іншими поширеними видами економічної діяльності населення цієї категорії є: оптова та роздрібна торгівля — 20,9 %; будівництво — 15,3 %, а також транспорт — 3,9 %. За оцінками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, близько 145 млрд. грн. річного фонду оплати праці обертається у «тіні», а щорічні втрати бюджету та соціальних фондів від нелегальної зайнятості перевищують 90 млрд. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників. В цілому по Україні у листопаді 2014 року становила 8 млн. 490 тис. осіб та, у порівнянні з відповідним періодом 2013 року, скоротилася на 1,1 млн. осіб. Скорочення відбулося в усіх регіонах, за винятком Волинської області.

Кількість працюючих, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) у січні-вересні 2014 року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зросла на 137,1 тис. осіб і становила 793,4 тис. осіб, або 8,7 % працівників. Зростання працюючих у скороченому режимі відбулося у переважній більшості регіонів, зокрема у Сумській, Полтавській та Донецькій областях цей показник збільшився у 1,5 рази, у Києві — у 1,7 рази, а у Вінницькій та Харківській областях — удвічі.

Чисельність безробітних в середньому за 9 місяців 2014 року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилася на 291 тис. осіб і становила 1,8 млн. осіб. Кількість безробітних працездатного віку становила 1 млн. 781 тис. осіб (за 9 місяців 2013 року — 1 млн. 491 тис. осіб).

Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОЇЇ), зріс з 7,1 % до 8,9 % економічно активного населення. Зростання рівня безробіття відбулося в усіх регіонах. Серед осіб працездатного віку рівень безробіття зріс з 7,7 % до 9,3 %, зокрема у III кварталі 2014 року становив 9,9 % (у III кварталі 2013 року — 6,8 %).

Чисельність безробітних серед міського населення збільшилася на 222 тис. осіб і становила 1,2 млн. осіб. Серед міського населення працездатного віку цей показник збільшився з 1 026 тис. осіб до 1 248 тис. осіб. Рівень безробіття (визначений за методологіє МОП) серед міського населення зріс з 7,1 % до 8,8 %. Серед осіб працездатного віку зріс з 7,5 %) до 9,2 %.

Кількість вакансій, про які роботодавці проінформували центри зайнятості, станом на 1 січня 2015 року, становила 35,3 тисячі та, у порівнянні з даними на 1 січня 2014 року, скоротилася на 17 %. Зокрема, у Кіровоградській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській областях — на третину, а у Запорізькій області — на дві третини.

ФПСУ