Реєструйся

Депутати закріплюють відповідальність за цькування працівників і несправедливу зарплату — законопроект у Раді


Велика група народних депутатів зареєструвала в парламенті проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу. Він покликаний забезпечити захист від дискримінації й психологічного тиску в трудовому колективі.

Під мобінгом (цькуванням) законопроєкт розуміє діяння учасників трудових відносин, які полягають у психологічному, економічному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника, а також стосовно осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, з метою приниження їх людської гідності за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та/або примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи. За це пропонують накладати штраф у розмірі від 1700 до 2550 грн.

Ті ж діяння, вчинені групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, або в разі заподіяння шкоди психічному здоров’ю учаснику трудових відносин потягнуть за собою накладення штрафу від 3400 до 5100 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Зміни до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI передбачають, що типовими ознаками мобінгу (цькування) є:

— систематичність (повторюваність) діяння;

— наявність сторін — кривдник, потерпілий (жертва мобінгу), спостерігачі (за наявності);

— дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи.

Під економічним тиском законопроект розуміє нерівну оплату за працю рівної цінності, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар’єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце, безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів тощо).

А ось психологічний тиск – це створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи. Може проявлятись, зокрема у використанні зневажливих зауважень та епітетів, словесній чи невербальній поведінці загрозливого, залякуючого або принизливого характеру, саботажі чи підриві робочої діяльності працівника.

Цькування у законодавстві назвуть приниження гідності працівника, умисні штовхання, пирхання, стусани, удари, нанесення побоїв, тілесних ушкоджень.

А ось у Кодексі законів про працю України закріплять, що роботодавець зобов’язаний здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, провадити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо упередженого ставлення у сфері праці (мобінг). Власне, новою підставою для звільнення керівника за рішенням власника стане вчинення винних дій керівником підприємства, установи, організації із застосуванням мобінгу, тобто створення напруженої, образливої атмосфери в колективі, психологічне, економічне насильство щодо окремих працівників, незалежно від форм прояву.