Роз’яснення стосовно тривалості робочого часу медичних працівників


Тривалість робочого тижня медичних працівників, за винятком тих, хто працює в шкідливих умовах праці, установлюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» від 25 травень 2006 року № 319  (далі — Наказ № 319).

Норми робочого часу, встановлені наказом № 319 застосовуються для медичних працівників незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності. 

Пунктом 1.1наказу № 319 для лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу, медичних реєстраторів, дезінфекторів (за винятком тих, хто працює в шкідливих умовах праці), шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти і соціального захисту населення встановлено 38,5 годин на тиждень. 

Для працівників, зазначених у цьому пункті наказу № 319, які працюють на 0,5 ставки, також застосовується тривалість робочого тижня — 38,5 годин, що становить 19,25 годин на тиждень. 

Згідно з пунктом 1.2наказу № 319 для керівників закладів й установ охорони здоров’я, їхніх заступників, головних бухгалтерів та їхніх заступників, керівників відділів, служб та інших підрозділів (за винятком лікарів та фахівців з базовою і неповною вищою медичною освітою – керівників структурних підрозділів та закладів охорони здоров’я, в тому числі амбулаторно-поліклінічних), а також молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з догляду за хворими, сестер-господинь (за винятком тих, хто працює із шкідливими умовами праці) передбачено норму робочого часу — 40 годин на тиждень.

Право на скорочену тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці визначається відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163.

Відповідно до пункту 9 Порядку застосування названого Переліку, затвердженого наказом Мінпраці України від 23 березня 2001 року № 122, скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442. 

Підтвердження цього права працівникові можливе тільки в разі віднесення його робочого місця до категорії із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

 

Матеріали до теми


Щотижневий безперервний відпочинок: чи правомірне його скорочення на період воєнного стану
Нормами статті 70 Кодексу Законів про працю України визначено, що тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок ...
Відповіді на запитання щодо дії окремих положень Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
Звертаємо увагу, що дія Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного ...