Депутати знову хочуть обмежити розміри зарплати держслужбовців і директорів держпідприємств


Максимальний розмір зарплати посадовців з усіма надбавками та преміями буде дорівнювати 10 мінзарплатам.

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт № 3034-1, який передбачає встановлення обмежень розміру заробітної плати керівництва органів державної влади та державних підприємств.

Проєктом закону пропонується обмежити 10 розмірами мінімальної заробітної плати рівень заробітної плати (враховуючи будь-які надбавки, премії, заохочувальні виплати):

— народних депутатів України;

— членів КМУ, першого заступника міністра, заступників міністра;

— керівників та заступників керівників державних органів;

— Голови НБУ та його заступників, членів Правління та членів Ради НБУ;

— керівників, заступників керівників та членів наглядових рад державних підприємств, установ, організацій, державних холдингових компаній, державних акціонерних товариств та господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, частка яких більше 50 % акцій (часток).

Також тривалість щорічної оплачуваної відпустки членів КМУ та народних депутатів має зменшитися до 24 календарних днів (зараз вона становить 45 календарних днів для народних депутатів та 30 — для членів КМУ).

Додатково хочуть встановити, що контракти з керівниками суб’єктів господарської діяльності державного сектору економіки, які передбачають оплату праці у розмірі більшому, ніж передбачено цим Законом, вважаються розірваними з останнього числа місяця наступного за місяцем набрання чинності цим Законом, якщо до них за згодою сторін не буде внесено зміни щодо оплати праці на умовах, визначених цим Законом.

Схожі обмеження щодо максимального розміру зарплат у держсекторі містив і законопроєкт № 2798.

Матеріали до теми


Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я: порядок її виплати
Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, ...