Передплати журнал

Держбюджету на 2014 рік: що очікувати від проекту


У пояснювальній записці до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік зазначено, що для розрахунку показників проекту Держбюджету-2014 використано уточнені макропоказники, зокрема:

  • прогноз номінального ВВП – 1653 млрд. грн.;
  • прогнозні темпи зростання реального ВВП – 103%;
  • індекс споживчих цін (у середньому до попереднього року) – 104,3%.

Разом з тим, Кабміном 18 грудня схвалено Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік:

Показник Основні прогнозні макропоказники (схвалені КМУ 18.12.2013)
ВВП:  
% до попереднього року 103
номінальний, млрд. грн. 1 653
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), % 108,3  
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), % 108,6
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. грн. 511,6*
Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, грн. 3 575**
Середньомісячна заробітна плата працівників, скорегована на індекс споживчих цін, % до попереднього року 102,8

* Передбачено збільшення фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпеченнявійськовослужбовців в порівнянні з 2013 роком на 6,08%, що на 2,22 відсоткових пункти менше величини прогнозного індексу споживчих цін. Разом з тим, викликає занепокоєння невідповідність росту показника фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців з прогнозом росту показників індексу споживчих цін (8,3%) та базового тарифного розряду ЄТС (5,7%), що містить приховану загрозу скорочення чисельності працівників у бюджетній сфері.

** Середня заробітна плата працівників у жовтні 20013 року (факт) складає 3283 гривень. 

З вищенаведеного слідує, що в 2014 році:

  • доходи Державного бюджету збільшаться на 5,9% в порівнянні показником, закладеним в закон України про Держбюджет України на 2013 рік, та складуть 23,7% прогнозного ВВП (зазначимо, що прогноз доходів Зведеного бюджету на 2014 рік – 498,9 млрд. грн. (або 30,2% прогнозного ВВП) (порівняно із затвердженими показниками 2013 року (зі змінами) збільшуються на 5,7%), а прогноз видатків – 562,9млрд.грн. (або 34,05% прогнозного ВВП));
  • видатки Державного бюджету збільшаться на 6,5% в порівнянні показником, закладеним в закон України про Держбюджет України на 2013 рік, та складуть 27,06% прогнозного ВВП;
  • граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України в порівнянні з попереднім рокомзросте майже на 9 млрд. грн. та складе близько 3,6% ВВП (примітка: в закон України про Держбюджет України на 2013 рік закладено 50,5 млрд. грн., що становить 3,2% ВВП);
  • граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2014 року зросте на 96,99 млрд. грн. в порівнянні показником, закладеним в закон України про Держбюджет України на 2013 рік, тастановитиме 35,1% прогнозного ВВП проти 30,7% у 2013 році. Враховуючи структуру державних запозичень у 2013 році та прогнозних запозичень у 2014 році на кінець 2014 року частка внутрішнього боргу становитиме близько 57,3 % від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу – близько 42,7 %.

Видатки на обслуговування державного боргу збільшено до 44,9 млрд. гривень, що на 9,9 млрд. гривень більше, ніж передбачалося у 2013 році. Таке зростання планується переважно за рахунок збільшення державного боргу та зумовлене необхідністю фінансування дефіциту державного бюджету.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2014 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 140 336,5 млн. грн., з яких 64,4% або 90 399,9 млн. грн. – виплати за внутрішнім боргом та 35,6% або 49 936,6 млн. грн. складають виплати за зовнішнім боргом.

З метою реалізації пріоритетних проектів інвестиційного характеру, що мають загальнодержавне значення, передбачено надання державних гарантій в обсязі 50 млрд. гривень.

Соціальні стандарти та гарантії

В проекті Державного бюджету України на 2014 рік передбачено на січень–червень планового року «замороження» розмірів соціальних стандартів та гарантій на рівні грудня 2013 року, їх збільшення ж відбудеться двічі: з 1 липня та 1 жовтня,(тоді як в 2012 році зміна зазначених показників в сторону збільшення відбулася п’ять разів).

Щодо прожиткового мінімуму

  Прожитковий мінімум, грн.
на одну особу в розрахунку на місяць для дітей віком до 6 років для дітей віком від 6 до 18 років для працездат-них осіб для осіб, які втратили працездатність
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»
з 1 січня 1108 972 1210 1147 894
з 1 грудня 1176 1032 1286 1218 949
Середній на рік 1113,7 977 1216,3 1152,9 898,6
Стаття 7 проекту закону України про Держбюджет на 2014 рік
з 1 січня 1176 1032 1286 1218 949
з 1 липня 1207 1059 1320 1250 974
з 1 жовтня 1256 1102 1373 1301 1014
Середній на рік 1203,75 1056,25 1316,25 1246,75 971,5
Темпи росту у 2014р. порівняно з 2013р. 108,1 108,1 108,2 108,1 108,1
Як і в попередніх роках прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних групнаселення розрахований без урахування оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, а також суми податку на доходи фізичних осіб (тим самим не враховано позицію профспілок).

Темпи зростання вартісної величини прожиткового мінімуму по всім соціальним і демографічним групам населення протягом 2014 року перевищать прогнозний рівень інфляції 4,3%, який покладений в основу розрахунків проекту Держбюджету-2014 (згідно пояснювальної записки). Проте, якщо порівнювати з прогнозним рівнем інфляції 8,3%., визначеним в основних макропоказниках, схвалених Урядом 18.12.2013, то відбудеться зменшення реальної вартості прожиткового мінімуму.

В законопроекті знову передбачено «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», що є ще одним негативним аспектом.

Разом з тим, рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для дітей збільшився порівняно з 2013 роком на 10% і складає 85%.

Щодо розмірів мінімальної заробітної плати та базового тарифного розряду ЄТС

Дата Тариф 1 розряду за ЄТС, грн. Мінімальна заробітна плата, грн Розрив Тариф 1 розряду ЄТС/МЗП
ПКМУ від 27.03.2013 № 197 Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»
01.01.2013 852 1147 295
01.12.2013 852 1218 366
Середньозважений річний показник 852 1152,9 300,9
Темпи росту середньозваженого річного показника в порівнянні до попереднього року 6,5 % 5% 0,97%
  Записка до проекту ДБ-2014 Стаття 8 проектуДБ-2014  
01.01.2014 852 1218 366
01.07.2014 890 1250 360
01.10.2014 1011 1301 290
Середньозважений річний показник 901,25 1247 345,5
Темпи росту середньозваженого річного показника в порівнянні до попереднього року 5,7% 8,1% 14,8%

У щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році» визначено, що бюджетна політика у 2014 році має забезпечувати економічно обґрунтовану й виважену політику щодо підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням прогнозних індексів інфляції та рівня продуктивності праці.

  • Відповідно до проекту Держбюджету-2014 в черговий раз передбачено збереження розміру мінімальної заробітної плати на рівні штучно заниженого прожиткового мінімуму для працездатних осіб, чим не враховано наступні пропозиції профспілкової сторони щодо:
  • Забезпечення випереджального зростання мінімальної заробітної плати порівняно з іншими мінімальними соціальними гарантіями з метою забезпечення відтворення трудового потенціалу працівника;
  • Встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі не нижче фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб.

ФПУ