Передплати журнал

Комітет визнав обов’язок чиновників говорити українською таким, що не суперечить Конституції


Комітет Верховної Ради з питань правової політики визнав проект закону № 1144 про державну мову України таким, що не суперечить положенням Конституції.

Законопроект передбачає обов’язок будь-яких посадових осіб використовувати українську мову як державну, встановлює державні гарантії підтримки і захисту державної мови. При цьому, обов’язковість використання державної мови України не повинна тлумачитися як заперечення або применшення права на користування іншими мовами на території України. Також пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон «Про засади державної мовної політики».

На засіданні Комітету зазначалося, що за Конституцією України, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (частина перша – третя і п’ята ст. 10).

На засіданні зазначалося також, що Міністерство юстиції надало низку зауважень, зокрема, і щодо невідповідності законопроекту частині першій ст. 10 Конституції України. Однак, члени Комітету вважають, що норми проекту цілком узгоджується з нормою Основного Закону України щодо гарантії вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України та ніяким чином не порушує припис частини першої ст. 10 Конституції України, що державною мовою в Україні є українська мова.

Верховна Рада