...
Реєструйся

Дещо про бланки документів юридичної особи


Для виготовлення бланків організаційно-розпорядчих документів згідно з ДСТУ 4163:2020 потрібно використовувати аркуші паперу формату А4 (210 мм × 297 мм) та А5 (210 мм × 148 мм).

Бланки документів повинні мати такі поля у міліметрах:

30 — ліве;
10 — праве;
20 — верхнє та нижнє.

 

Основні види бланків

Основними видами бланків є:

 • Загальний бланк юридичної особи для створення різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа, крім листа);
 • Бланк листа;
 • Бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду документа, крім листа).

Види бланків, що використовують в юридичній особі, та порядок їх обліку і зберігання визначають в Інструкції з діловодства юридичної особи.

На основі загального бланка юридичної особи можна розроблювати бланки структурних підрозділів і/або бланки посадових осіб, якщо керівники структурних підрозділів чи відповідні посадові особи мають право підписувати документи в межах своїх повноважень.

 

Склад постійних реквізитів бланків

Склад постійних реквізитів бланку залежить від його виду. Усі бланки максимально можуть мати такі постійні реквізити:

 • 01 «Зображення Державного Герба України» або 02 «Зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки (знака для товарів і послуг)»;
 • 03 «Найменування юридичної особи»;
 • 04 «Найменування юридичної особи».

Загальний бланк, крім вище зазначених реквізитів, повинен мати реквізит 13 «Місце складення документа».

Бланк листа, крім загальних для усіх бланків, повинен мати такі постійні реквізити:

 • 06 «Довідкові дані про юридичну особу»;
 • 08 «Код юридичної особи».

Бланк конкретного виду документа, крім загальних для усіх бланків, повинен мати такі постійні реквізити:

 • 09 «Назва виду документа»;
 • 13 «Місце складення документа».

Бланк структурного підрозділу, крім загальних для усіх бланків реквізитів, повинен мати реквізит 05 «Найменування структурного підрозділу юридичної особи».

У бланку посадової особи найменування посади відповідної особи друкують на місці реквізиту 05 «Найменування структурного підрозділу юридичної особи».

Реквізити на бланках розміщують у межах, встановлених ДСТУ 4163:2020, з допуском ±2 мм.

 

Читати повністю

 

Далі у матеріалі:

 • Облік бланків
 • Обмежувальні позначки для змінних реквізит
 • Розташування реквізитів
 • Герб та емблема на бланку
 • Найменування юридичної особи на бланку і Довідкові дані про юридичну особу
 • Назва виду документа
 • Двомовні бланки
 • Облік бланків

Джерело: журнал «ДІЛОВОДСТВО»


Електронна версія журналу «Діловодство»

 • документаційні процеси
 • ведення журналів реєстрації
 • зразки документів
 • складання й оформлення службових документів
 • особливості роботи архіву на підприємстві
 • функціонування системи електронного документообігу
 • прості форми подання інформації (таблиці, схеми, алгоритми тощо)
 • юридичні консультації щодо документування господарських процесів

0 (800)219-977
podpiska@mediapro.ua
e.dilovodstvo.com

Олена Загорецька
Олена Загорецька
старший науковий співробітник відділу архівознавства і документознавства Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України

Матеріали до теми


Чи повинен роботодавець вести військовий облік жінок на підприємстві
У сьогоднішніх реаліях, що зумовлені тривалою боротьбою України проти збройної агресії рф, питання ведення військового обліку жінок на підприємствах набуло ...
Авторизація та підписання електронних документів за допомогою Дія.Підпис
Доступ до приватної частини Електронного кабінету (особистий кабінет), яка є індивідуальною персоніфікованою вебсторінкою користувача, надається після проходження користувачем електронної ідентифікації ...