Реєструйся

ДФС розповіла про перевірки в 2015-2016 роках


Роз’яснено порядок проведення перевірок у зв’язку із встановленими Законом № 71 обмеженнями.

Державна фіскальна служба в листі від 28 січня 2015 року № 2463/7/99-99-22-02-04-17 розповіла про проведення перевірок в 2015-2016 роках.

Законом № 71-VIII встановлено, що в 2015-2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, ФОП з обсягом доходу яких становить до 20 млн. грн. за попередній календарний рік, контролюючі органи здійснюють виключно з дозволу Кабміну, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або вимогам Кримінального процесуального кодексу.

Обмеження не поширюються:

— З 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, які ввозять на митну територію України, виробляють, реалізують підакцизні товари; перевірки дотримання законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати ПДФО, єдиного соціального внеску, відшкодування ПДВ;

— З 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного податку ІІ і ІІІ (фізичні особи — підприємці) груп, крім тих, що здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Роз’яснено, що для встановлення обмежень і визначення обсягу доходу за попередній календарний рік для суб’єктів господарювання — юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів необхідно використовувати дані декларації з податку на прибуток за 2014 рік. До настання граничного строку подання платниками податків декларацій з податку на прибуток за 2014 можна використовувати дані декларації з податку на прибуток за відповідні звітні періоди 2014 або за попередній календарний рік, за який подано податкову декларацію, в якій платником податків визначено обсяг доходу (за 2013). При цьому в разі неподання платником податків на дату початку перевірки (після закінчення визначеного Кодексом граничного строку для її подання та якщо її подання передбачено Кодексом) декларації з податку на прибуток за 2014 можна вважати, що платник не повідомив про наявність наведених вище обмежень здійснення відносно нього контрольно-перевірочних заходів.

Для визначення обсягу доходу суб’єктів господарювання — юридичних осіб, які в 2014 році були платниками фіксованого сільгоспподатку (з 01.01.2015 платники єдиного податку IV групи), можливе застосування даних розрахунку частки сільгосптоваровиробництва, яку подаютьдо контролюючого органу разом з відповідною податковою декларацією до 20 лютого 2015 року.

Крім того, Законом № 71 встановлено заборону документальних позапланових перевірок, передбачених підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, якщо питання, які є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків. У зв’язку з цим у документах контролюючого органу (наказах, направлених на перевірку, актах (довідках) перевірок) повинне бути обмежене коло питань, що підлягають конкретній перевірці. Наприклад, при проведенні перевірок ризикових платників податків доцільно конкретизувати сумнівні (ризикові) господарські операції, періоди їх здійснення й контрагентів проведених взаєморозрахунків.

Також Законом № 71 посилені вимоги до письмового запиту платника податків про подання інформації. Зокрема, такий запит повинен містити:

1) інформацію щодо підстав для направлення запиту із зазначенням підтверджуючої  інформації;
2) перелік запитуваної інформації та перелік документів, що пропонують надати;
3) друк контролюючого органу.

Також у письмовому запиті про надання пояснень та їх документального підтвердження необхідно вказувати:

— Факти, що свідчать про порушення платником податків законодавства із зазначенням конкретних порушених норм;
— Відомості, які є джерелом інформації про конкретні факти порушення платником податків податкового та іншого законодавств і підтверджують підстави для направлення запиту. Такими даними можуть бути матеріали перевірок або зустрічних звірок інших платників податків, інша податкова інформація (наприклад, дані ЄРПН, податкових декларацій та додатків до них, інша інформація, яку містять інформаційні бази контролюючого органу).

Обмеження права контролюючих органів щодопроведення перевірок не поширюється на проведення зустрічних звірок відповідно до пункту 73.5 статті 73 Кодексу, а також документальних перевірок, розпочатих до 1 січня 2015 року.

За матеріалами Юрліги