Передплати журнал

ДФС розповіла про проведення документальних перевірок


Роз’яснення надані у зв’язку з набранням чинності Законом № 655-VIII щодо зменшення податкового тиску на платників податків

Державна фіскальна служба в листі від 28 серпня 2015 № 32067/7/99-99-22-04-02-17 розповіла про проведення документальних перевірок у зв’язку з набранням чинності 1 вересня Закону № 655-VIII щодо зменшення податкового тиску на платників податків .

Так, скасовано норми, що передбачають особливості прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок, проведених при визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 ст. 78 Податкового кодексу обставинах, у зв’язку з наявністю кримінального провадження щодо кримінального злочину відносно посадової особи платника податків. З 1 вересня 2015 року з результатами таких перевірок вводиться загальний порядок і строки прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений пунктом 86.8 ст. 86 розділу II ПК.

У випадку, якщо судом за результатами кримінального провадження про кримінальне правопорушення, яке було розпочато до дня набрання чинності Законом № 655 і предметом якої є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, в якому встановлена несплата податкових зобов’язань або винесено рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами з цього питання, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим контролюючим органом відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

У зв’язку з цим загальний порядок прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений пунктом 86.8 статті 86 розділу II ПК, застосовується за результатами перевірок, які проводяться в рамках кримінальних виробництв про кримінальні правопорушення, розпочатих після набрання чинності зазначеного Закону.

Податкові повідомлення-рішення за результатами перевірок, проведених в рамках кримінальних виробництв про кримінальні правопорушення, розпочатих до набрання чинності Законом № 655 (початих і закінчених до 1 вересня 2015 року; розпочатих до, але закінчених після 1 вересня 2015 року, а також розпочатих і закінчених після 1 вересня 2015 року) приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

Підстави для самостійного визначення контролюючим органом за результатами таких перевірок сум грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платника податків, передбачених НК або іншим законодавством, визначені в пункті 54.3 статті 54 розділу II ПК, у тому числі у підпунктах 54.3.1 – 54.3.3 цього пункту.

При цьому положення підпункту 1.6.3 пункту 1.6. розділу I Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків щодо ведення журналу реєстрації перевірок, призначених за ініціативою правоохоронних та судових органів, доцільно застосовувати тільки щодо тих перевірок, якими зберігається особливий порядок прийняття податкових повідомлень-рішень.

Відзначається, що оскільки Законом № 655 не внесені зміни до Митного кодексу, податкові повідомлення-рішення за результатами проведених перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, призначених відповідно до кримінальним процесуальним законом, приймаються з урахуванням частини 13 ст. 354 Митного кодексу. При цьому підстави для самостійного визначення контролюючим органом за результатами таких перевірок сум грошових зобов’язань визначені в підпункті 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 розділу II ПК.

З 1 вересня не відповідає вимогам Закону № 655 облік при здійсненні перевірок платників податків висновків актів перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких приймалися податкові повідомлення-рішення, у тому числі складені до набрання чинності Законом № 655.

ПК доповнено новою нормою про направлення (вручення) платнику податків податкових повідомлень-рішень у випадках, якщо за результатами перевірки встановлено факт заниження або завищення суми податкових зобов’язань, заявленій у податковій декларації або суми податкового кредиту, заявленій у декларації з ПДВ, за винятком випадків, коли вказане заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

У зв’язку з цим ведеться робота нової з розробки нової форми податкового повідомлення-рішення.

Посилено вимоги щодо складання наказу про проведення перевірки. Зокрема, такий наказ додатково до інформації, наведеної у Методичних рекомендаціях повинен містити інформацію щодо періоду діяльності, який буде перевірятися.

Крім того, при наявності письмового звернення платника податків замість невиїзної документальної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

У зв’язку з цим, у випадках, коли платник податків при організації документальної невиїзної перевірки при отриманні повідомлення та копії наказу про її проведення подає до контролюючого органу обгрунтоване звернення про проведення документальної виїзної перевірки (наприклад, у зв’язку з великою кількістю первинних документів, які необхідно надати контролюючому органу для проведення перевірки), такий орган розглядає питання про можливість виїзної перевірки (з урахуванням стану платника податків, наявності або відсутності його за місцезнаходженням (місцем проживання), відсутності інших обставин, які унеможливлюють належне проведення виїзної документальної перевірки) та про результати розгляду письмово повідомляє платника податків. У разі зміни виду документальної перевірки (з невиїзної на виїзну) необхідно забезпечити дотримання порядку організації та умов допуску до проведення виїзної документальної перевірки, встановлених статтями 77, 78 і 81 розділу II ПК, зокрема, оформлення та надання (пред’явлення) платнику податку відповідних документів для проведення документальної виїзної перевірки.

За матеріалами ЛІГА:ЗАКОН