Діє Закон про ліцензування госпдіяльності


У законі визначено 30 видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Закон № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» набув чинності 28 червня.

Законодавчий акт регулює суспільні відносини у сфері ліцензування госпдіяльності, визначає вичерпний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд та контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Також передбачено порядок функціонування Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування як постійно діючого колегіального органу при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

Встановлено наступний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню:

1) банківська діяльність, що ліцензується відповідно до Закону про банки і банківську діяльність;

2) надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);

3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом про держрегулювання ринку цінних паперів;

4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, що ліцензується відповідно до Закону про телебачення і радіомовлення;

5) діяльність у сфері електроенергетики, що ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом про електроенергетику, крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (поставки незалежним енергопостачальник), і у сфері використання ядерної енергії, що ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом про дозвільну діяльності у сфері використання ядерної енергії;

6) освітня діяльність закладів освіти;

7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що ліцензується відповідно до Закону про держрегулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

8) діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом про телекомунікації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів;

9) будівництво об’єктів IV та V категорій складності — з урахуванням особливостей, визначених Законом про архітектурну діяльність;

10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) — з урахуванням особливостей, визначених Законом про лікарські засоби;

11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, який визначається Кабміном;

13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, який визначається Кабміном;

14) поводження з особливо небезпечними речовинами і небезпечними відходами за переліком, який визначається Кабміном. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання створених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

15) медична практика;

16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ;

17) ветеринарна практика;

18) випуск та проведення лотерей;

19) туроператорська діяльність;

20) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;

21) промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм і річок;

22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, з урахуванням особливостей, визначених Законом про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

23) діяльність, пов’язана з розробкою, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії віднесення та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів за поданням СБУ);

24) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

25) зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону про ЗЕД;

26) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;

27) транспортування і розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, і поставки, крім поставок природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;

29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

30) охоронна діяльність.

За матеріалами ЛІГА:ЗАКОН