Діють оновлені правила організації діловодства


Установи організовують діловодство згідно із затвердженою інструкцією

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів та роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності (далі – установи) .

Наказ Мін’юсту № 1000/5, яким затверджено Правила, діє з 10 липня.

Організація діловодства в установах покладається на самостійні структурні підрозділи з діловодства (документаційного забезпечення), загальні відділи, канцелярії тощо, або ж на особу, відповідальну за діловодство в установі, — секретаря, діловода.

Організація діловодства в структурних підрозділах установ покладається на спеціально призначену для цього особу, в посадовій інструкції якої вказуються ці обов’язки.

Установи організовують діловодство згідно із затвердженою інструкцією з діловодства установи.

Відповідно, втратив чинність наказ Держкомітету архівів від 16.03.2001 № 16 про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

За матеріалами ЛІГА:ЗАКОН