Зміст журналу «Довідник кадровика» № 10 – 2013


Шановні друзі!

Як відомо, значну частину свого життя ми проводимо на роботі, а тому клімат, який існує в колективі, значною мірою впливає і на якість роботи, і на якість життя.

Свого часу Курт Левін (німецький психолог і соціолог, який емігрував до США) і його колеги наприкінці 30-х років ХХ ст. провели дослідження ефективності стилів лідерства із застосуванням поведінкового підходу. Він проаналізував і розробив класифікацію стилів керівництва, тобто те, як керівник поводиться з підлеглими.

К. Левін на підставі аналізу визначив три стилі керівництва: авторитарний, демократичний і ліберальний. Ліберальний — характеризується тим, що керівник дає підлеглим повну свободу у визначенні цілей, прийнятті рішень і в контролі за своєю роботою.

Для авторитарного стилю характерна висока міра одноосібної влади керівника: він сам визначає усі стратегії діяльності групи, при цьому жодних повноважень групі не делегує.

При демократичному керівництві відбувається певний розподіл влади і всі члени організації беруть участь в управлінні, тобто відповідальність тут не концентрується, а розподіляється.

К. Левін виявив, що авторитарне керівництво добивалося виконання більшого обсягу роботи, ніж демократичне. Однак на другій чаші терезів були такі негативні явища, як низька мотивація, менша оригінальність, зведені до мінімуму дружні стосунки між членами групи, відсутність групового мислення, більша агресивність, що виявлялася по відношенню як до керівника, так і до інших членів групи, велика прихована тривога і одночасно — покірна поведінка підлеглих.

Бажаю вам знайти баланс у відносинах як з підлеглими, так і з керівництвом і бути авторитарними щодо відстоювання прав працівників, демократичними у стосунках із керівництвом і, звичайно ж, ліберальними до себе.

Зі щирими побажаннями, головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Киба Володимир
Не можуть бути звільнені керівники структурних підрозділів без згоди загальних зборів. Чи правомірно це?

У Статуті колективного підприємства передбачено, що без згоди загальних зборів члени правління та ревізійної комісії не можуть бути переведені на нижчу посаду і їм не може бути змінено посадовий оклад. Також без згоди загальних зборів вони не можуть бути звільнені. Чи може підзаконний акт, зокрема Статут підприємства, обмежувати дію пункту 1 статті 40 КЗпП України?

«КАДРОВИК РОКУ’2013»

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Бовкун Володимир
Дії служби персоналу, якщо працівник після відпустки не одразу вийшов на роботу

Давно закінчився конкурс «Кадровик року’2012». Журі проаналізувало відповіді фіналістів. Усі вони заслуговують на те, щоб стати зразками для практичного розв’язання тієї чи іншої кадрової ситуації. Пропонуємо відповідь на фінальне завдання переможця в номінації «Трудове законодавство». У ситуації, яку аналізує автор, йдеться про те, що працівник після відпустки скоїв один день прогулу і керівник вимагає його звільнення. Якими мають бути дії служби персоналу?

Горобцов Володимир
Професійні таємниці. Нотаріальна таємниця (Продовження)

Одним з основних професійних обов’язків нотаріуса є збереження у таємниці відомостей, одержаних ним у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій. Обов’язок не розголошувати відомості, що становлять нотаріальну таємницю, покладається нормами Закону «Про нотаріат» також і на інших осіб. Про це — у статті…

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі». Заняття 10. Облік персоналу

Автор детально розглядає процедуру ведення обліку працівників на підприємстві: заповнення особових карток (по розділах); формування особових справ (на кого ведуться, з яких документів комплектуються); ведення обліку військовозобов’язаних і призовників (формування військово-облікового персоналу; оформлення наказу про покладення обов’язків з ведення військового обліку на працівника служби персоналу) і наводить форми відповідних документів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Зміни в організації виробництва і праці як підстава звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого органу (п. 1 ст. 40 КЗпП України) (Продовження)

Розглядаються форми реорганізації юридичних осіб — злиття, приєднання, поділ або перетворення, їх правова характеристика. Здається, що формулювання пункту 1 статті 40 КЗпП України дає підстави вважати, що реорганізація (приєднання, злиття, поділ, перетворення), виділення чи перепрофілювання юридичної особи самі по собі надають власникові право для розірвання трудового договору. Чи так це і як розв’язують питання у суді в разі виникнення спору при реорганізації — у статті.

Постанова Верховного суду України «Про визнання неправомірної відмови виплатити грошову допомогу у зв’язку з виходом на пенсію державного службовця» від 2 квітня 2013 року

ДІЛОВОДСТВО

Носіков Олександр
HR-менеджмент на підприємстві: складаємо оголошення про вакансії

І невеликі фірми, і великі підприємства переймаються питаннями мотивації працівників і залучення до роботи кваліфікованих кадрів. Компанії розміщають оголошення про прийняття на роботу, але позитивного відгуку не отримують: або ніхто не відгукується на ці пропозиції, або відгукуються здебільшого непідходящі кандидати. Чому ж складається така ситуація? Деяким особливостям, які кадровикам слід ураховувати, складаючи оголошення про прийняття на роботу, й присвячується ця стаття.

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Клименко Олександр
Банк посадових інструкцій для екзотичних посад: трейдер

Останнім часом в україномовних засобах масової інформації або професійній літературі термін «трейдер» зазвичай використовується для позначення не будь-якого торговця, а лише такого, який здійснює торгівлю цінними паперами (акціями, облігаціями, ф’ючерсами, опціонами) на фондових біржах, товарами на товарних біржах (як-от, зерном, міддю, нафтою) або іноземною валютою (долари США або Канади, євро, швейцарські франки тощо) на валютних біржах або у позабіржовому сегменті міжнародного валютного ринку Forex. Про специфіку професії трейдера, про споріднені з ним професії, а також про зарубіжні та національну системи професійної класифікації читайте у пропонованій статті.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Після реструктуризації групи металургійних підприємств, проведеної новим власником — холдинговою компанією, їхні бухгалтерії були виведені в окреме товариство з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на наданні послуг з бухгалтерського обліку цим підприємствам. У штатному розписі ТОВ є посади: «Заступник генерального директора — керівник з обліку» і «Керівник з обліку». Чи можна використовувати такі назви посад керівників підрозділів бухгалтерії? Чи передбачено штрафи за невідповідність назв посад вимогам Класифікатора професій?

Чи може державний службовець, помічник депутата, враховуючи положення статті 8 і 17 Закону України «Про авторське право і суміжні права» і статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», працювати автором-ведучим програми на телебаченні й отримувати авторську паушальну винагороду (гонорар)?

Яка тривалість щорічних відпусток лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють і проживають у ІV зоні радіоактивного забруднення і зайняті в умовах праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці відповідно до атестації робочих місць (надають медичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу), а саме:
— лікаря-фтизіатра (працює з 1980 року, місце роботи і посаду не змінювала);
— сестри медичної протитуберкульозного кабінету (працює з 1990 року)?
Загальна тривалість щорічних відпусток лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють і проживають у ІV зоні радіоактивного забруднення і не змінювали місця роботи й посади з 5 листопада 1996 року, становить 42 календарних дні.

Чи треба підвищувати посадові оклади на 25 % у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці фахівцям (старшому інспекторові відділу кадрів, інженеру з охорони праці, бухгалтерові), які працюють у психіатричних закладах?

Працівники санітарно-епідеміологічної станції у зв’язку з реорганізацією переведені до відділення профілактики професійних та інфекційних захворювань на закріплених промислових підприємствах і території їх впливу ДЗ «СМСЧ № 7 МОЗ України» на посади завідувача відділення, лікаря в галузі медико-профілактичної справи, фельдшера санітарного, лікаря-епідеміолога, помічника епідеміолога, інструктора-дезінфектора, дезінфектора. Як обчислюється стаж роботи за цими посадами?

У лікарні працює лікар — зовнішній сумісник, який за основним місцем роботи має щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день. Тривалість відпустки на роботі за сумісництвом становить 49 календарних днів. Згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України від 28 червня 1993 року № 43, відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Як надати зовнішньому сумісникові залишок відпустки (18 календарних днів), який накопичується щорічно понад тривалість відпустки за основним місцем роботи?

Головний лікар працює за сумісництвом на 0, 25 ставки лікарем-статистиком. Як визначити тривалість щорічної відпустки такого працівника? Чи має він право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів за ненормований робочий день?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Цимбалюк Світлана
Проектування основної заробітної плати: що для цього треба знати, який підхід обрати, як реалізувати (Продовження)

 

 

Про основні характеристики тарифної сітки, про те, за якими ознаками може передбачатися Тарифними умовами оплати праці на підприємстві вертикальна диференціація тарифних ставок робітників першого розряду. Про формування схеми посадових окладів і визначення мінімальної тарифної ставки. Ілюстровано прикладами і таблицями.

 

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних» від 3 липня 2013 року № 383-VII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644» від 17 липня 2013 року № 508

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення» від 17 липня 2013 року № 509

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання» від 31 травня 2013 року № 315

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо розрахунку чисельності двірників у ЗНЗ» від 27 березня 2013 року № 131/13/116-13 (Витяг)

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо порядку внесення записів в трудові книжки особам, які беруть участь у роботах тимчасового характеру, їх права на продовження виплати допомоги по безробіттю» від 5 червня 2013 року № 6058/0/14-13/026

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо права на матеріальне забезпечення на випадок безробіття» від 11 червня 2013 року № 318/18/99-13

Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2014 рік» від 4 вересня 2013 року № 9884/0/14-13/13

Лист Міністерства охорони здоров’я України «Щодо доплати за науковий ступінь та оплати курсів підвищення кваліфікації» від 30 квітня 2013 року № 10.01.07/1473/12780

 

ШПАРГАЛКА НА КОЖЕН ДЕНЬ

 

Накази з основної діяльності