Передплати журнал

Зміст журналу «Довідник кадровика» № 11 – 2013


Шановні друзі!

У сфері праці постійно відбуваються зміни. Вони стосуються не лише інтенсивності роботи, збільшення чи, навпаки, уніфікації видів праці, а й способу використання трудових ресурсів.

Ясна річ, що ситуацією на ринку праці переймаються не лише фахівці, а й держава. Так, 3 липня 2013 року відбулися парламентські слухання, в результаті яких було вироблено документ під назвою «Рекомендації парламентських слухань на тему: ”Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення”».

Підсумком слухань були рекомендації Президенту, Верховній Раді, Уповноваженому з прав людини, Кабінету Міністрів України створити, відповідно до своїх повноважень, умови для захисту трудових прав мігрантів за кордоном і сприяти їх поверненню додому.

Слід зауважити, що Україна є стороною 13 двосторонніх договорів з працевлаштування і соціального захисту трудових мігрантів, у сфері соціального забезпечення діють 8 договорів, укладених за пропорційним принципом, також укладено 7 двосторонніх угод із пенсійного забезпечення за територіальним принципом.

На сьогодні здійснюється підготовка до ратифікації Угод між Україною та Республікою Польща, Державою Ізраїль, триває підготовка до підписання двосторонніх угод про соціальне забезпечення з Королівством Іспанія, Федеративною Республікою Німеччина, Сербією, Чорногорією, Республікою Білорусь, Бразилією, Угорщиною, Люксембургом.

Побажаємо собі і нашим співвітчизникам мати улюблену роботу, гідну заробітну плату і впевнено дивитися у завтрашній день.

З повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

«КАДРОВИК РОКУ’2013»

Тести для ІІ туру конкурсу

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Надання працівникові вільних від роботи днів

Крім передбачених законодавством відпусток, вихідних, святкових неробочих днів в окремих випадках певній категорії працівників для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для задоволення власних та суспільних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи можуть додатково надаватися вільні від роботи дні. Такі дні може повністю або частково оплачувати роботодавець чи інші заінтересовані особи, а також їх можна надавати без збереження заробітної плати. Вони можуть бути передбачені як безпосередньо законодавством, так і колективним чи трудовим договором.
Що це за випадки та які саме працівники можуть одержувати вільні від роботи дні — читайте в поданому матеріалі.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Соломонов Станіслав
Простій на підприємстві: алгоритм оформлення та оплата

Або з вини працівника, або незалежно від нього на підприємстві буває виникають ситуації простою, тобто тимчасове зупинення роботи з причин виробничого характеру. Незалежними від працівника причинами простою можуть бути: відсутність сировини, матеріалів, електроенергії, збуту готової продукції, потреба ремонту обладнання, стихійне лихо тощо. Причиною простою з вини працівника може бути, скажімо, відлучення з робочого місця в особистих справах. Простій на підприємстві автор розглядає у двох соціально орієнтованих аспектах — збереження зайнятості та оплати часу простою. Отже, розглянуто такі питання, як порядок оформлення та обліку часу простою, документальне оформлення простоїв та пов’язаних з ним управлінських рішень (ілюстровано в додатках).

Герасимов Олексій
Направлення працівників на підвищення кваліфікації: дії кадровика

Будь-який роботодавець зацікавлений у наявності на своєму підприємстві висококваліфікованих кадрів. Для цього треба, щоб усі працівники поступово підвищували професійну кваліфікацію. Своєю чергою, працівники зацікавлені у підвищенні кваліфікації заради успішного кар’єрного зростання та збільшення заробітної плати. Зазвичай є нормою, що кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, а також творчо й сумлінно ставляться до службових доручень та вимог посадових інструкцій. Тож у статті йдеться про порядок, форми та основні гарантії при направленні працівника на підвищення кваліфікації, а також особливості документального оформлення такого направлення.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
Курс «Трудове законодавство:
через прості знання — до складних практичних рішень»
ЗАНЯТТЯ 10. Особливості регулювання трудових відносин з головою правління акціонерного товариства, який працює за трудовим договором

На прикладі акціонерного товариства розглянуто коло таких питань: загальні положення; порядок обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства; укладення контракту з головою колегіального виконавчого органу; підстави припинення трудових відносин з головою колегіального виконавчого органу; оформлення та процедура звільнення голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства.

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі»
ЗАНЯТТЯ 11. Трудові книжки. Нормативно-правова база, практичні питання, відповідальність

Практичні питання, пов’язані з оформленням, заповненням, внесенням змін у трудових книжках, обліком та їх зберіганням, на підприємствах незалежно від форми власності та організаційно-правової форми вирішує служба персоналу або окрема посадова особа, на яку наказом керівника підприємства покладено обов’язки щодо вирішення цих питань. Отже, йдеться про те, як правильно оформити трудову книжку, вкладиш, дублікат, внести записи до розділу «відомості про роботу» про прийняття на роботу, звільнення з роботи; внести зміни, виправити неправильні або неточні записи; внести записи про переведення на іншу роботу, присвоєння розряду, класу; внести відомості про нагородження і заохочення. Розглянуто окремі випадки записів у трудові книжки.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Киба Володимир
Працівникові встановлено І групу інвалідності: варіанти дій кадрової служби

На підприємстві-підряднику, яке, не маючи свого виробництва, виконує будівельні та монтажні роботи на об’єктах будівництва замовника (замовник у Росії), рік працює за сумісництвом виконавець робіт. У червні працівник захворів, його госпіталізували, МСЕК визнав його інвалідом І Б групи. Листи непрацездатності (з 7 червня до 1 липня 2013 року) виписано на основне місце роботи, а на саме підприємство 25 липня прийшов лист з їх копіями. Тому офіційних документів для підтвердження листка непрацездатності підприємство не має. Як і на підставі чого працівника табелювати? Перша група інвалідності не робоча — як його тримати на роботі? Які документи у зв’язку з цим треба оформити? Працівник зможе стати до роботи не раніше ніж за півроку. Що в цей час із працівником робити?
Роботодавець має багато способів вирішити питання щодо залишення на роботі працівника, якому встановлено групу інвалідності, але всі вони мають вирішуватися без порушення прав та законних інтересів працівника, який хворіє. Які це способи і які саме дії роботодавця допоможуть вирішити проблему — дізнаєтеся зі статті.

СУДОВА ПРАКТИКА

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про стягнення суми компенсації за час затримки розрахунку, індексації та відшкодування моральної шкоди» від 14 серпня 2013 року (Витяг)

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Чи можна перевести державних службовців — працівників військового місцевого суду гарнізону, який ліквідовується, до іншого суду, в якому є відповідні вакантні посади державних службовців відповідних категорій, без проходження ними конкурсу?

У штатному розписі комунального підприємства селищної ради не передбачено посади працівника кадрової служби. Кадрову роботу виконує діловод, про що зазначено в його посадовій інструкції. Чи має право підприємство покласти обов’язки працівника кадрової служби на діловода? Які стягнення можуть бути застосовані до цього працівника за порушення, спричинені неналежним виконанням ним своїх обов’язків, і протягом якого терміну із дати встановлення порушення?

Як правильно зробити запис у російськомовній частині трудових книжок працівників, які працюють на посадах «Машиніст обкатної машини», «Машиніст обплітальної машини», «Машиніст огрудковувача», «Чистильник на очищенні шламових басейнів та кописток», якщо ці назви професій офіційно затверджені лише в україномовному варіанті (Класифікатор професій)? І чи обов’язково робити запис російською мовою, адже відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики» державною мовою є українська?

Звільнення працівників на підставі пункту 5 статті 40 КЗпП можливе лише за попередньою згодою профспілки. Працівник перебуває в лікарні. Як одержати згоду профспілки і звільнити працівника, якщо він не уповноважує іншу особу бути присутньою при розгляді подання роботодавця про його звільнення або не дає письмової згоди на розгляд подання без його участі?

За неналежне виконання посадових обов’язків начальникові відділу оголошено догану. Через місяць з ініціативи адміністрації його перевели на нижчу посаду — начальника групи того самого відділу. Чи знімається догана, оголошена працівникові за попередньою посадою?

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Постернак Микола
Улітку треба готувати не лише сани, а й новорічні подарунки

Якраз на порі комісії (уповноваженому) із соціального страхування на підприємстві подбати про новорічні подарунки для дітей працівників. У статті розкрито такий аспект роботи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, як забезпечення надання призначених страхувальником (роботодавцем) соціальних послуг, до яких, зокрема, належать дитячі новорічні подарунки, та здійснення контролю за їх використанням. Описано, які застраховані особи мають право отримати в поточному році новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду. Докладно розписано, які документи потрібні для замовлення подарунків, а які — для їх отримання, важливо також знати про терміни, в які треба вкластися. Приділено увагу порушенням, які можливі при видачі новорічних подарунків, і тим заходам, які допоможуть уникнути покарання. Наведено приклади з практики, які пояснюють, за що накладають штраф ревізори Фонду.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо поділу відпусток на частини» від 5 липня 2013 року № 290/13/116-13

Постанова правління Пенсійного фонду України «Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами» від 17 липня 2013 року № 11-1

Лист Пенсійного фонду України «Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 18 липня 2012 року № 113/9/7

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо обчислення страхового стажу» від 10 квітня 2013 року № 04-06/Н-436з-283

Роз’яснення Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Про процедуру розслідування нещасних випадків, факт настання яких встановлено рішенням суду» від 29 травня 2013 року № 5067/0/5.2-10/6/13

Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Щодо навчання з питань охорони праці» від 17 січня 2013 року № 392/0/8.2-8.1-05/6/13

Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Щодо отримання працівниками відповідної групи з електробезпеки та основних завдань, функцій та прав працівників служби охорони праці» від 29 квітня 2013 року № 4125/0/8.2-9.1-9/6/13 (Витяг)