Зміст журналу «Довідник кадровика» № 2 — 2016


Вітаю вас, шановні колеги!

На сторінках цього номера журналу роз­глядаються не лише завжди актуальні питання щодо правильного заповнення трудових книжок, реєстрації та обліку різного роду кадрових документів тощо, а й аналізуються норми проекту Трудового кодексу, демонструються алгоритми перерахунку тривалості відпустки відповідно до нових норм.

Ще хочу звернути вашу увагу на деякі нормативно-правові акти, які нещодавно набули чинності і норми яких треба враховувати у нашій роботі. Серед них:

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII. Частину четверту статті 119 КЗпП України цим Законом викладено у новій редакції:
«За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (набув чинності з 1 січня 2016 року).
Як бачимо, компенсацію роботодавцям коштів, які вони виплачують мобілізованим працівникам у розмірі середнього заробітку, на 2016 рік уже не передбачено;

— наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) поліцейськими» від 10.12.2015 № 1561. Тут ідеться про комплексний медичний огляд (диспансеризацію) поліцейських, який проводиться протягом їх служби з метою активного спостереження за станом здоров’я і включає профілактичний ме­дичний огляд, обов’язковий періодичний психіатричний огляд та обо­в’язковий профілактичний наркологічний огляд (набув чинності 22 січня 2016 року).

Зверніть увагу і на інформацію Антимонопольного комітету України, в якій ідеться про те, що з метою зменшення адміністративного тиску на бізнес у І півріччі 2016 року не планується проведення планових перевірок суб’єктів господарювання.

Разом з тим повідомляється, що планові перевірки органів влади та місцевого самоврядування, органів адміністративно-господар­ського управління та контролю будуть здійснюватися у звичайному режимі.

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

_________________________________________________________

У № 2 «КАДРИ. Проекти і перспективи» (щомісячного вкладення до журналу “Довідник кадровика”): 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

Микола Бойко
Особливості прийняття на роботу за новим Трудовим
кодексом України. Документи, що подаються особою
під час прийняття на роботу (Закінчення)
Автор аналізує статті проекту Трудового кодексу України, де йдеться про вимоги до документів, які подаються під час прийняття на роботу

Ольга Стахів
Відпустки працівників (можливі варіанти перерахування
тривалості відпусток у разі набуття чинності проектом
Трудового кодексу України)
Як перерахувати тривалість основної щорічної відпустки, котра припадає на «перехідний» період, відповідно до Трудового кодексу України

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

Олена Падухевич
Техніка роботи над запереченнями як спосіб зрозуміти
співрозмовника, досягти згоди й бажаного результату
Як висловити свої думки, донести свої ідеї, щоб вас почули, зрозуміли й сприйняли? Методика, запропонована у статті, — універсальна для застосування у роботі над запереченнями…

Детально про вкладення »»

Погортати вкладення »»

_________________________________________________________

ЗМІСТ журналу “ДОВІДНИК КАДРОВИКА” №2, 2016

Погортати №1, 2016 журналу

«КАДРОВИК РОКУ’2015»

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Лідія Басмат
Ведення трудових книжок працівників. Виправляємо помилки

Яким чином виправити неправильний запис у трудовій книжці? Як правильно внести запис про зміну назви підприємства? Чи може підприємство, на якому працівник працює за сумісництвом, внести запис про сумісництво? Що означає: «Робота за сумісництвом у трудовій книжці зазначається окремим рядком»?

ДАЙДЖЕСТ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА

Олег Котяш
Найважливіші зміни законодавства: ІІ півріччя 2015 року

Ось і минув 2015 рік, насичений різноманітними подіями. Звісно, не обійшлося і без змін у законодавстві, які стосуються також і кадрової служби. Нові вимоги законодавства для кадровика за липень — грудень 2015 року для зручності подано у таблиці. Зокрема, нагадаємо, яким документом встановлено єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, які зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України внесено Указом Президента України, у якому розмірі тепер оплачуються лікарняні за рахунок коштів роботодавця тощо.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Галина Білоткач
Про внесення змін до наказу; «чорнобильську» відпустку; звільнення у зв’язку з виходом на пенсію та у зв’язку з призовом на строкову військову службу

Запитання, що надходять на «Гарячу лінію», часто цікавлять багатьох передплатників, тому деякі з них подаємо у нашому журналі, як-от: як оформити відсутність працівника на роботі, якщо після року військової служби його не демобілізували? Чи враховуються святкові й неробочі дні під час надання «чорнобильської» відпустки? Чи можна звільнити працівника за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за вислугу років без відпрацювання двох тижнів?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про визнання незаконним та скасування наказу, виданого з порушенням трудового законодавства» від 16 грудня 2015 року

ДІЛОВОДСТВО

Юлія Юзова
Правильне оформлення кадрових документів: уникаємо типових помилок. Реєстрація та облік у кадровому діловодстві

Опублікований матеріал із цього циклу присвячений реєстрації документів та їх обліку. Реєстрація документа засвідчує факт його створення або надходження до підприємства і надає юридичної сили. У статті детально розглядається процедура реєстрації і види документів, які підлягають реєстрації, та наведено 15 зразків журналів, які варто вести у кадровій службі. Серед них: книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, журнал обліку особових справ, книга обліку видачі довідок про стаж, місце роботи, заробітну плату, журнал обліку посадових (робочих) інструкцій, журнал обліку листків непрацездатності працівників та ін.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • Особливості надання відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами та у зв’язку з усиновленням дитини
  • Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи
  • Звільнення жінки, котра має дитину до трьох років
  • Додаткова соціальна відпустка та сумісництво

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Микола Постернак
Листки непрацездатності тепер розраховувати легше

Як правильно визначити розрахунковий період для оплати листка непраце¬здатності? Чи вираховуються із цього періоду дні, коли особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати? Яким розміром обмежується допомога по тимчасовій непрацездатності? Як обчислити середньоденну заробітну плату для розрахунку допомоги особі, яка перед настанням страхового випадку не мала заробітку з поважних причин?

Олександр Лазоренко
Як правильно визначити страховий стаж і оплатити тимчасову втрату працездатності: нові вимоги

Актуальне питання у сфері соціального страхування — як обчислювати страховий стаж для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності? Будь-який роботодавець і бухгалтер повинні знати, як розрахувати стаж для листка непрацездатності, бо нарахування для виплат матеріального забезпечення здійснює саме роботодавець. А от про підтвердження страхового стажу працівникові слід подбати заздалегідь самостійно. Пропонуємо розібратися в питаннях: які саме випадки належать до страхових? Як обчислювати страховий стаж? Якими документами підтверджується страховий стаж? Як зараховувати періоди до страхового стажу до набуття чинності Законом № 2240?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII
  • Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» від 19 листопада 2015 року № 2310/5

КАЛЕНДАР-ПІДКАЗКА