Додаток В до «Класифікатора професій» та найменування посад

Дата публікації: 06.11.2018

Похідні слова до базових професійних назв робіт, які наведено в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), є дуже важливими під час вирішення питань щодо оплати праці найманих працівників. Під час визначення заробітку для певних працівників на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) роботодавець стикається з невеликою, на перший погляд, проблемою правильного (здебільшого необхідного) розмежування за категоріями певних посад у межах однієї професії, оскільки таке розмежування сприяє як продуктивності праці, так і мотивуванню відповідних працівників. Для цього використовують похідні слова до базових професійних назв робіт.

Вимогами КП, а саме додатком В (обов’язковим), передбачено, зокрема, що роботодавець може використовувати такі похідні слова до професій (професійних назв робіт), наявних у КП:

Бригадний Помічник
Віце- Провідний
Гірничий П’ятий
Головний Районний
Груповий Стажист*
Дільничний Старший
Другий Третій
Заступник Учень**
Змінний Черговий
Молодший Четвертий
Перший

* Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи.
** Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу.

На перший погляд, використання наведених вище похідних слів не потребує будь-яких додаткових роз’яснень, однак виникають ситуації, коли кадрові працівники неправильно використовують похідні слова до професій, внаслідок чого виникають порушення щодо оплати праці. Наприклад, часто виникають запитання, чи можна використовувати похідні слова «старший» і «молодший» до професій керівного складу, чи можуть рівноцінно застосовуватися похідні слова «головний», «заступник» і «помічник» до назв посад, обов’язковою вимогою обіймання яких є наявність повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра або спеціаліста?

Наведемо ситуації найбільш уживаних професійних назв робіт, які містяться в КП, з наведеними вище проблемними похідними словами:

  • Чи можна утворити від професійної назви роботи «Агроном» (код КП — 2213.2) «Провідний агроном» з кодом КП 2213.2?
  • Якщо роботодавцю потрібно використати назву професії «Науковий співробітник (біологія)» з найбільшою можливою категорією, то залежно від потреб підприємства він може обрати похідні слова «старший», «провідний» або «головний»?
  • Чи можна застосовувати похідне слово «головний» до професійної назви роботи «Технік» з кодом КП 3119?
  • Чи можна професійну назву роботи «Рекламіст» (код КП — 2419.2) розширити до назви «Головний рекламіст»?
  • Чи можна ввести до штату керівників заступника головного бухгалтера?
  • Чи можна здійснити додаткову оплату праці педагогічним працівникам за класне керівництво?
  • У професійно-технічному закладі посада «Старший майстер» була утворена за допомогою приєднання похідного слова «старший» до посади «Майстер» (код КП — 1222.2). Чи має право особа, яка обіймає посаду старшого майстра, на надбавку у розмірі 20 % до заробітної плати згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно- технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 березня 2011 року № 373?

Допоможе вирішити такі складні і заплутані ситуації Сергій Кравцов, завідувач відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, канд. соціол. наук, у матеріалі, що буде опубліковано у журналі «КАДРОВИК.UA», № 12, 2018.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації