Реєструйся

Допуск до професії приватного виконавця: нові правила стажування


Наказом Міністерства юстиції від 12 квітня 2019 року № 1191/5 внесено зміни до Порядку допуску до професії приватного виконавця.

Відтепер стажування особи в органі державної виконавчої служби забезпечується Головними територіальними управліннями юстиції Міністерства.

Стажування у приватного виконавця забезпечується Радою приватних виконавців регіону. У разі, якщо у виконавчому окрузі Раду приватних виконавців регіону не сформовано, за це несе відповідальність Рада приватних виконавців України.

Збільшено перелік осіб, які можуть керівниками стажування. Відтепер ними можуть бути не тільки керівники органів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції, а й приватний виконавець, строк здійснення діяльності якого становить більше одного року та до якого протягом останнього року не застосовувались дисциплінарні стягнення.

Стажування у приватного виконавця можуть проходити одночасно не більше трьох осіб.

Для проходження стажування особи подають до Головного територіального управління юстиції або до Ради приватних виконавців заяву, до якої додаються копії:

 • документа, що посвідчує особу;
 • диплома про вищу юридичну освіту;
 • свідоцтва про проходження навчання.

Документи, які подаються особою, формуються Головним територіальним управлінням юстиції, Радою приватних виконавців в особову справу, до якої долучаються:

 • наказ про проходження стажування;
 • план стажування;
 • документи за результатами проходження стажування. 

Особова справа зберігається в Головному територіальному управлінні юстиції, Раді приватних виконавців.

Проходження стажування у приватного виконавця здійснюється на підставі рішення Ради приватних виконавців.

Визначено суб’єкта, який складає план стажування. Ним є сама особа, яка в подальшому затверджує цей документ у керівника стажування.

План стажування складається на підставі типового плану, який розробляється структурним підрозділом Міністерства та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

Скасована вимога про обов’язкову присутність особи під час проходження стажування при вчиненні заходів примусового виконання судових рішень та рішень інших органів.

У разі проходження стажування у приватного виконавця свідоцтво про проходження стажування за поданням Ради приватних виконавців видається Головним територіальним управлінням юстиції за місцезнаходженням виконавчого округу приватного виконавця, у якого особа пройшла стажування.

Доповнено перелік документів, який подається особою до Кваліфікаційної комісії приватних виконавців після стажування. А саме:

 • заява про допуск до складання кваліфікаційного іспиту;
 • копія диплома про вищу юридичну освіту;
 • довідка про відсутність судимості;
 • інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копії документів про наявність відповідного стажу роботи;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія свідоцтва про проходження особою навчання;
 • копія свідоцтва про проходження особою стажування (крім осіб, які відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» звільнені від проходження стажування);
 • копія посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 • заява про надання згоди на обробку персональних даних у довільній формі;
 • дві фотокартки.

З’явилася можливість перенесення дати кваліфікаційного іспиту. Особа, яка не може прийти на кваліфікаційний іспит на призначену дату, подає до Кваліфікаційної комісії заяву про його перенесення.

У разі неявки без подання заяви про перенесення дати іспиту особа може бути допущена до його складання після повторної подачі документів. 

Зменшено кількість критеріїв показнику успішності вирішення практичного завдання. Тепер їх три:

 • законність прийнятого рішення;
 • обґрунтованість прийнятого рішення;
 • відповідність проекту процесуального документа формі і змісту згідно з вимогами законодавства.

Відповідно до змін, практичне завдання вважається виконаним, якщо особа набрала не менше дев’яти балів. Раніше кількість необхідних балів дорівнювала п’ятнадцяти.