Реєструйся

Не сплатив аліменти — до автоматичного арешту коштів будь готовий!


Мін’юст визначив Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів (наказ від 16 квітня 2019 року № 1203/5). 

Затверджений Порядок визначає процедуру автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (далі — АСВП) через інформаційну взаємодію державних чи приватних виконавців і банків.

Автоматизований арешт коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів передбачає накладення/зняття виконавцем арешту на/з кошти(ів) шляхом винесення постанов про арешт коштів чи про зняття арешту з коштів боржника у формі електронного документа та прийняття їх до виконання банками.

Суб’єктами інформаційної взаємодії за цим Порядком визначено ДП «Національні інформаційні системи» (адміністратор АСВП), виконавців і банки.

Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюватиметься за допомогою прикладного програмного інтерфейсу на центральному рівні в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 року № 80/94-ВР. Регламент інформаційної взаємодії в електронному вигляді розробить адміністратор АСВП.

За наявності технічних підстав, що унеможливлюють інформаційну взаємодію в електронному вигляді, інформація може передаватися в паперовому вигляді в порядку, передбаченому статтею 28 Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII (де окреслено механізм надсилання документів виконавчого провадження). У подальшому в день усунення відповідних причин обмін такою інформацією в електронному вигляді обов’язковий. Тоді інформація надається або надсилається разом із супровідним листом, в якому зазначається причина неможливості подання інформації в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами.

Організація захисту інформації в банках здійснюватиметься відповідно до нормативно-правових актів НБУ.

Для підтвердження достовірності та цілісності даних в електронних повідомленнях використовуватимуть кваліфіковану електронну печатку. 

Виконавець використовуватиме інформацію виключно з метою примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, встановленому Законом «Про виконавче провадження». Така інформація не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Наказом визначено порядок прийняття до виконання банками постанов виконавця про арешт коштів у формі електронного документа. Зокрема, виконавець за допомогою АСВП виноситиме постанову про арешт коштів і накладатиме на неї кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Якщо постанову про зняття арешту з коштів скасовано, виконавець повторно надішле постанову про арешт коштів. Постанови про арешт коштів стають доступними для завантаження банками у день їх формування в АСВП і накладення на них кваліфікованого електронного підпису виконавця.

Інформаційні системи банків (далі — ІСБ) за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконуватимуть запит щодо наявності постанови виконавця про арешт коштів для її виконання.

Після отримання постанови про арешт коштів ІСБ негайно формуватиме повідомлення про прийняття постанови про арешт коштів до виконання банком і відправлятиме його до АСВП, а також інформуватиме відповідальну особу банку про необхідність виконання відповідних процедур згідно з внутрішніми правилами банку. Відповідальна особа банку виконуватиме постанови про арешт коштів у порядку їх надходження. 

Про результат виконання постанови про арешт коштів та наявність/відсутність коштів на рахунку боржника для її виконання в ІСБ формується повідомлення, яке відправляється до АСВП. У разі відмови в арешті коштів в ІСБ формуватиметься повідомлення, де обґрунтовуються причини такої відмови, яке відправляється до АСВП.

А от під час прийняття до виконання банками постанов виконавця про зняття арешту з коштів у формі електронного документа виконавець за допомогою АСВП виноситиме постанови про зняття арешту з коштів, скасування постанови про арешт коштів, закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу (далі — постанови), на які накладатиметься кваліфікований електронний підпис виконавця.

Постанови стають доступними для завантаження банками у день їх формування в АСВП і накладення на них кваліфікованого електронного підпису виконавця.

ІСБ за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконуватимуть запит щодо наявності постанов для їх виконання та негайно після отримання постанов формуватимуть повідомлення про прийняття постанов до виконання банком і відправлятимуть його до АСВП, а далі інформує відповідальну особу банку про необхідність виконання відповідних процедур.

Про результати виконання постанов в ІСБ формується повідомлення, що відправляється до АСВП. У разі відмови у знятті арешту з коштів в ІСБ формується повідомлення, де обґрунтовуються причини такої відмови, яке відправляється до АСВП.

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.