...
Реєструйся

ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ «КАДРОВИК — 2018»


ПРОГРАМА

Вигідна пропозиція саме для вас, кадровики!

ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ «КАДРОВИК — 2018: сучасний набір компетенцій, організація системи кадрового обліку та вдосконалення методів управління відділом»

У межах дводенного курсу учасники отримають повну інформацію з юридичних питань організації роботи з персоналом, особливості проходження перевірок Держпраці, актуальні вимоги оформлення облікової роботи з персоналом і питань адміністрування роботи відділу кадрів (персоналу) як з позиції начальника відділу кадрів, так і з позиції роботи єдиного кадровика підприємства. Курс розроблено відповідно до вимог сучасної професії та потреб ринку.
 
Сесія 1.
Юридичні аспекти ведення кадрових документів та регулювання руху кадрів
Правовий сенс ведення кадрової документації.
Вплив кадрових документів на судові рішення з трудових спорів.
Нормативно-правові документи у сфері праці, нове в правовому відношенні сторін трудових відносин.
Виникнення трудових відносин, трудовий договір: форма, зміст, порядок укладення та зміни. Трудовий договір як підстава надання персональних даних.
Різниця трудових і цивільно-правових договорів, правомірність укладення.
Зміна умов трудового договору за ініціативи роботодавця: можливості та обмеження. Обмеження і гарантії при наймі. Випробування при прийнятті на роботу: термін, правові наслідки.
Підстави і правова процедура припинення трудових відносин за угодою сторін, з ініціативи працівника або роботодавця, з інших підстав.
Особливості звільнення деяких категорій працівників. Особливості звільнення при скороченні штату чисельності.
Порядок оформлення, терміни розрахунку і видачі трудової книжки.
Окремі види трудових договорів: особливості укладення та застосування. Суміщення і сумісництво.
Переведення і переміщення працівників, зміна істотних умов праці, відсторонення від роботи: підстави та правова процедура. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.
Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку, надання відпусток.
Локальні нормативні акти, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, як документи, що супроводжують трудовий договір.
Ознайомлення працівника з кадровими документами.
Документування конфліктних ситуацій. Питання трудового розпорядку і дисципліни праці. Звільнення як захід дисциплінарного стягнення.
Порядок оскарження розірвання трудового договору: строки, процедура. Судова практика.
 
Сесія 2.
Перевірка Держпраці: як захистити права роботодавця

Компетенція наглядових органів: хто має право здійснювати нагляд та контроль.
Повноваження Держпраці. Основні права і обов’язки інспекторів праці при здійсненні наглядових заходів у сфері трудового законодавства.
Процедура проведення перевірки.
Права і обов’язки роботодавця під час здійснення нагляду і контролю.
Законні способи реагування роботодавця на дії перевіряючих.
Основні помилки і порушення, які виявляються під час перевірок.
Помилки та порушення в оформленні прийняття на роботу.
Укладення цивільно-правового договору, що підміняє трудові відносини. Як відмежувати трудові відносини від відносин цивільно-правових: позиція законодавця, аналіз судової практики.
Облік робочого часу та часу відпочинку: основні порушення роботодавця.
Оформлення результатів перевірок: права і обов’язки роботодавця.
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю та про охорону праці.
Штрафні санкції за порушення законодавства про працю.

 
Сесія 3.
Кадровий облік, система кадрової документації

Правила підготовки оформлення і ведення кадрової документації, нормативно-методичні документи з організації та ведення кадрового діловодства:
— поняття складу і реквізити документів;
— вимоги до бланків документів;
— склад і види документів (організаційні, розпорядчі, інформаційно-довідкові, облікові реєстраційні, особисті документи, документи з обліку військовозобов’язаних);
— оформлення кадрової документації;
— терміни зберігання кадрових документів.
Прийняття на роботу; трудовий договір — види трудових договорів; оформлення наказу про зарахування працівника на роботу; формування та ведення особових справ.
Зміни умов трудового договору.
Оформлення наказів про переведення.
Заохочення і стягнення.
Порядок оформлення наказів про заохочення і стягнення.
Дисциплінарні стягнення: типи, особливості застосування, документування.
Поняття службового відрядження.
Оформлення документів на відрядження.
Порядок надання відпустки:
— щорічна оплачувана відпустка;
— додаткова відпустка;
— відпустка без збереження заробітної плати;
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною;
— оформлення наказу про надання відпустки.
Порядок розірвання трудового договору:
— загальні підстави припинення трудового договору;
— розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
— розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;
— розірвання трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін;
— компенсаційні виплати та пільги при розірванні трудового договору.
Порядок ведення трудових книжок працівників:
— оформлення трудових книжок відповідно до правил оформлення трудових книжок: занесення відомостей про роботу;
— видача трудових книжок при звільненні;
— дублікат трудової книжки;
— облік трудових книжок;
— трудовий стаж, загальний і безперервний.
Систематизація та зберігання документів кадрової служби:
— номенклатура справ;
— формування справ у діловодстві відділу кадрів;
— підготовка документів до архівного зберігання;
— адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства з архівної справи.

 
Сесія 4.
Начальник відділу кадрів: управлінські навички, побудова роботи відділу

Начальник відділу кадрів: основні завдання, посадові функції і компетенції.
Знання, вміння і навички, необхідні начальнику відділу кадрів.
Побудова комунікації всередині відділу.
Взаємодія відділу кадрів з іншими підрозділами.
Управління відділом кадрів на підприємстві.
Побудова системи ефективної роботи відділу.
Місце і роль в системі управління персоналом підприємства.
Способи підвищення значущості відділу кадрів в системі управління підприємством.
Побудова стратегії відділу кадрів.
Основні правила чіткої та злагодженої роботи відділу по усіх напрямках.
Методи і критерії оцінки діяльності.

 
Неформальне спілкування, обмін досвідом

Соціально-психологічні аспекти роботи начальника відділу кадрів.
Особливості роботи з співробітниками різних вікових, гендерних та соціальних груп.
Вплив психологічних і фізичних факторів на поведінку працівників.
Прийоми і способи впливу на людей для досягнення поставлених цілей.
Психологічні аспекти мотивації підлеглих.
Дозвіл виробничих конфліктів.
Розвиток управлінських навичок.
Способи постановки цілей і форми контролю виконання.
Правила проведення ефективних нарад з співробітниками відділу.
Делегування повноважень.
Побудова прямого і зворотного зв’язку зі співробітниками підприємства.
Інструменти і форми підтримки прямого і зворотного зв’язку (анкетування, ситуаційні опитування, бесіди з ключовими співробітниками та ін.).
Використання інформації, отриманої по каналах зворотного зв’язку, для прийняття управлінських рішень.
Робота керівників з власним стресом.
Профілактика професійного вигорання.

 

 
ЕКСПЕРТ
 

ЛІПЧАНСЬКА ВІКТОРІЯ,
шеф-редактор кадрового напряму ВД «МЕДІА-ПРО», член Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, провідний експерт Всеукраїнської асоціації кадровиків, експерт порталу «Кадровик-онлайн», автор публікацій з трудового законодавства та кадрової справи, юрист за фахом.

 
 
  ПОДАТИ ЗАЯВКУ  
 
Інформаційна підтримка:
(044)507-2226, (073)305-8016
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0(800)214-899
seminar@mediapro.com.ua

 

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Презентовано Рамку цифрової компетентності працівника охорони здоров’я
Рамка цифрової компетентності працівника охорони здоров’я — це документ, який підвищить рівень цифрової грамотності фахівців медичної сфери. Рамка допоможе формувати ...
Держслужба зайнятості допомагатиме українцям з працевлаштуванням до Сил оборони
Служба зайнятості надаватиме допомогу у працевлаштуванні до Сил оборони відповідно до Меморандуму про взаємодію та співробітництво, який підписали Державний центр ...