Фахівців з фондового ринку будуть атестувати за новими правилами


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 25 червня 2020 року № 319 затвердила нове Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку (далі — Положення № 319). Атестація осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку, відповідно до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого цим рішенням, здійснюється починаючи з 1 вересня 2021 року.

Особи, які станом на 31 серпня 2021 року мають кваліфікаційні посвідчення, отримані відповідно до попереднього Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого Наказом від 24 вересня 1996 року № 215 , які продовжують або мають намір продовжувати здійснювати профдіяльність на фондовому ринку, починаючи з 1 вересня 2021 року, повинні в порядку, встановленому Положенням № 319, пройти повторну атестацію до закінчення строку дії таких кваліфікаційних посвідчень з метою отримання нового кваліфікаційного посвідчення.

Згідно з новими правилами система атестації поділяється на два рівні: первинна атестація та повторна атестація. Первинна атестація полягає у складенні кваліфікаційного іспиту за відповідним напрямом кваліфікації та є обов’язковою для осіб, які мають намір здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку. Первинну атестацію проходять особи, які вперше отримують кваліфікаційне посвідчення, або з дати закінчення строку дії попереднього кваліфікаційного посвідчення яких пройшло більше семи років.

Повторна атестація полягає у складенні скороченого кваліфікаційного іспиту за відповідним напрямом кваліфікації та є обов’язковою для осіб, які:

1) планують продовжити здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, після закінчення строку дії попереднього кваліфікаційного посвідчення;

2) мають кваліфікаційне посвідчення, але мають намір здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, за іншим напрямом кваліфікації.